4

AUGUST 2022

The Best Feeding Story

by | 202208, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Thelma A. Alngog

Kinuha ni Jesus ang tinapay at dalawang isda; tumingala Siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati Niya ang mga tinapay at ibinigay sa Kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Hinati-hati rin Niya ang dalawang isda at ipinamahagi rin nila.

Marcos 6:41

Alam ba ninyo kung saan unang itinayo ang Community Pantry sa ating bansa during the COVID-19 pandemic? Ito ay nag-umpisa sa Maginhawa Community Pantry sa Quezon City, which sprouted in other places nationwide. Dahil sa maraming nawalan ng trabaho sa pagbaba ng ekonomiya ng ating bansa, pumatok ang community pantry. Maraming tao ang gutom at kailangang mapakain.

Pero itry nga nating iflashback ang mga feeding stories na naganap during the time of Jesus. The feeding of the 5,000 is the only miracle recorded in all four gospels (Matthew 14:13-21; Mark 6:31-44; Luke 9:12-17; and John 6:1-14). Pihadong mamamangha tayo to read about how Jesus fed the multitudes, not just once but twice! Ang unang feeding story was when Jesus fed 5,000 people (Mark 6) and again, He fed 4,000 people (Mark 8:5-7). Nag-worry ang disciples at naisip na pauwiin ang mga tao because they had nothing to feed them. But Jesus multiplied the food and asked His disciples to serve and distribute it. Imagine, mula sa five loaves and two fish ay may mala-himalang pangyayari na sumobra pa ng twelve baskets from feeding story number 1 at mula sa seven loaves and few little fish ay seven baskets naman ang natira from feeding story number 2.

Sa panahon ngayon, nagwo-worry ka rin ba tulad ng naranasan ng disciples ni Jesus? May mga deepest needs o desires ka ba sa iyong puso? Hindi tayo dapat mabahala sa ating mga problema o kakulangan sa buhay sapagkat kasama natin si Jesus. Only Jesus can satisfy because He alone is the Bread of Life.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord You are our miracle-working God. You alone can satisfy our needs in life. Reign over our physical, emotional, and spiritual needs. Always move our hearts to care for others and to follow You. In Jesus name, amen.

APPLICATION

Discover the incredible power of prayer in your life. Swipe left to add items to your Prayer List. Write out your prayers and seek God’s guidance. It will help you think clearly about God’s will and the deepest needs or desires of your heart.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

1 + 3 =