1

JUNE 2024

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Sonjia Calit & Written by Prexy Calvario

At sinabi pa nito, “Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na.” Sumagot si Jesus, “Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa Paraiso.’”

Lucas 23:42–43

Narinig mo na ba ang salawikaing “Hindi papahuli ng buhay”? O naka-encounter ka na ba ng tao na kahit na nahuli na sa aktong gumagawa ng kasalanan ay proud pa? Nagdadahilan o kaya naman ay naninisi ng ibang tao? Nakakainis, di ba?

Sa mga huling oras ni Jesus sa krus, napagitnaan siya ng dalawang magnanakaw. Tulad Niya, ang hatol sa kanila ay kamatayan (Lucas 23:32–33). Pareho mang magnanakaw, magkaiba ang response nila. Ang nasa kaliwa ni Jesus ay tulad ng iba (Lucas 23:35–38), tinuya niya si Cristo at sinabing kung tunay Siya ay iligtas Niya silang tatlo sa krus (v. 39). Habang ang nasa kanan naman ay ni-rebuke ang kasama at sinabing, “Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya! Tama lamang na tayo’y parusahan nang ganito dahil sa ating mga ginawa; ngunit ang taong ito’y walang ginawang masama. Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na” (vv. 40–42).

Sa halip na mangutya ay inamin niya na siya ay makasalanan at deserve ang kaparusahang kamatayan. Sa huli, inamin niya ang pagka-Diyos ni Jesus sa pakiusap na “alalahanin mo ako kapag naghahari ka na.” Wala nang pagkakataong gumawa pa ng mabuti ang magnanakaw, pero sinagot siya ni Jesus ng, “isasama kita ngayon sa Paraiso” (v. 43). Patunay ito na ang kaligtasan ay only by grace through faith in Jesus Christ at ang paggawa ng mabuti ay resulta ng pagtanggap natin ng bagong buhay mula kay Cristo (Mga Taga-Efeso 2:8–10).

Tomorrow is not promised. Kaya kaibigan, we invite you to consider this truth. Hindi aksidente na narinig mo ito ngayon. Today, God is inviting you to make that most important decision in your life to receive the best gift ever — eternal life through Jesus Christ.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, nagpapakumbaba ako’t inaamin ko na ako’y makasalanan at kailangan ng Tagapagligtas. Tinatanggap Kita, Jesus, as my Lord and Savior at ang kaloob Mong bagong buhay. Amen.

APPLICATION

If you received the gift of eternal life from God, tell others about this wonderful gift. Kung hindi pa at gusto mong may kausap tungkol dito, i-click lang ang icon na Chat with Us para maka-chat ng live ang ating prayer counselors.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

15 + 7 =