22

SEPTEMBER 2022

The Great Influencer

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Alex Tinsay & Written by PMV Clapano

Sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo.

Tito 2:7

Sobrang daming influencers na ang meron ngayon sa social media. Some of them showcase their talents, others choose to highlight their acts of service, at ang iba naman, feel-good and pranks ang content. At the end of the day, ang goal is to widen their reach at maka-influence ng mga followers.

Before social media and technology, meron nang positive influencer na fina-follow ang mga tao saan man Siya magpunta. He is Jesus Christ. Iba’t ibang uri ng pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo, pagbuhay ng mga patay, at pag-control sa nature ang naging talk of the town kaya naman where Jesus is, multitudes of people follow Him. At hindi lang Siya nakilala dahil sa miracles na ginawa Niya but because Jesus remained pure, holy, and without sin until the end (1 Pedro 2:22; 2 Mga Taga-Corinto 5:21; 1 Pedro 1:18–19).

In life, we follow and believe people who are trustworthy, who bring positive and true change, and those who have integrity. By setting Jesus as our example, we can also be influencers without having the need to face the camera. In reality, a lot of people are watching us already, and they are either learning something valuable and significant from us or something na hindi nila gagayahin sa atin. This is the opportunity to inspire true change lalo na sa mga mas nakababata sa atin.

To conclude, may we follow the Apostle Paul’s advice sa Mga Taga-Filipos 4:8 on what kind of people we should be: “bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri: mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang.”

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Dear Jesus, thank You for being the great influencer of all time. Tulungan Mo po ako na maging magandang example din po sa mga nakapaligid sa akin. I know that You can see me and everything I do kahit na hindi po ito recorded ng camera. Help Me to become a better person everyday at sana ay ma-glorify Ka sa aking buhay.

APPLICATION

May mga tao ka ba na gustong ma-influence ng good attitude and ma-inspire to truly change for the better? You can use your Prayer List to add the names of these people na gusto mong matuto sa buhay mo. You can also pray to God para mas ma-develop mo ang mga good qualities mo.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

10 + 4 =