7

DECEMBER 2023

The One Who Conquered Death

by | 202312, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Trish Chu & Written by Prexy Calvario

Alam nating si Cristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya’y mamatay, namatay siya nang minsanan dahil sa kasalanan; at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos.

Mga Taga-Roma 6:9–10

Ayaw natin ang kamatayan, o mamatayan ng mahal sa buhay, because death separates us from the people we love. Alam mo bang ayaw din ng Diyos ng kamatayan?

God’s plan is for man to be with Him forever. Kaya lang, sin happened when Adam and Eve disobeyed God in the garden of Eden (Genesis 3). At dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan (Romans 6:23), lahat ng taong ipinanganak sa lipi ni Adam ay mamamatay (Romans 5:12–14). This explains why inevitably and eventually, one day, death will come to all of us. Sa Bible may dalawang klase ng kamatayan. Una, ang pagpanaw natin sa mundo o ang physical death. The second death is the spiritual death or forever separation from God. A picture of this is a “fiery lake of burning sulfur” or “lake of fire” (Revelation 2:11, 20:14–15). So kung ang consequence ng kasalanan ay kamatayan at lahat tayo ay nagkasala sa harap ng banal na Diyos (Romans 3:23), ibig sabihin ba nito after the physical death sa lake of fire ang punta natin? Sino na lang ang maliligtas mula sa second death?

 

The Bible tells us, “If you confess with your mouth, ‘Jesus is Lord’ and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved” (Romans 10:9, HCSB). Binayaran ni Jesus ang kasalanan natin sa pamamagitan ng pagkamatay Niya sa krus. Sinalo Niya ang kaparusahan sa ating kasalanan. At si Jesus, ayon sa Romans 6:9-10 ay, “hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya’y mamatay, namatay siya nang minsanan dahil sa kasalanan; at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos.” Jesus conquered death and those who trust in His perfect work will conquer death too (1 John 5:4). If we believe in Jesus, we, too, will live eternally with Him.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, I confess that I cannot save myself from the penalty of my sins. That’s why I confess that Jesus is my Lord, and I believe that as I trust His perfect work at the cross, I will conquer death through Him.

APPLICATION

Read and meditate on Romans 6:1–14. In your journal, write a reflection on what it means to you for Jesus to conquer death.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

7 + 9 =