19

JULY 2022

The Ultimate Act of Kindness

by | 202207, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Lara Quigaman & Written by Rebecca Cabral

Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya’t upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, “Nauuhaw ako!” May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha, ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, “Naganap na!” Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga.”

Juan 19:28–30

Jesus lived a life of perfect kindness. He healed the sick with love and compassion. Minsan habang naglalakad, isang leper ang biglang lumuhod sa harapan Niya at nagsabing, “Lord, if you are willing, You can make me clean.” Jesus reached out, touched him, and said, “I am willing” (Matthew 8:1–4). Hindi lamang physical healing ang ibinigay ni Jesus sa taong iyon, kundi isang bagong buhay.

Binago rin ni Jesus ang buhay ni Zacchaeus, isang notorious chief tax collector. Moved by the acceptance he received from Jesus, ipinamigay niya ang kalahati ng kanyang kayamanan. Idinagdag pa niya, “Kung ako’y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng maka-apat na beses” (Lucas 19:8).

Our kindness to others will change and impact their lives greatly. May isang milyonaryong nagtravel sa ibang bansa ang ginustong tumulong sa nangangailangan. Sinubukan niyang i-apply ang sinasabi sa Mateo 25:35, “Ako’y isang dayuhan at inyong pinatuloy.” Nagpanggap siyang turistang ninakawan. Wala ni isa man sa nilapitan niya at hiningan ng tulong ang naawa. Finally, he saw a man who looked worn-out and dejected at the park. Kinausap niya ang lalaki who then agreed to take him kung saan siya nakatira. Naglakad sila hanggang makarating sa likod ng malaking building. Naglatag ng higaan ang lalaki at sinabing, “This is my home.” Iniwan pala siya ng asawa na tumangay sa kanilang anak at naipong pera. Deeply moved, nagpatulong ang negosyante na humanap ng apartment kinabukasan. To the homeless man’s surprise, para sa kanya pala ang apartment. In-enroll siya ng negosyante sa IT school. Nakapagtapos at nakapagtrabaho siyang muli. By his simple act of kindness, his life was forever changed.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, thank You for reminding me to be kind to others. Forgive me for the times when I have been unkind. Teach me how to live a life of kindness. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Recall a time when somebody was kind to you or when you have been unkind to a person. How did you feel? May you remember to be sensitive to the feelings and needs of others.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

7 + 14 =