15

FEBRUARY 2022

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Rebecca M. Cabral & Written by Rebecca M. Cabral

Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya’t dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran.

1 Juan 3:16

Napakaraming kwento ng pag-ibig. Sa una’y masaya, subalit sa huli ay malungkot. Minsan, ang mga hamon sa buhay ng magkasintahan o mag-asawa ay nagreresulta sa misunderstandings. Yung iba, pinipiling maghiwalay na lamang kaysa ayusin ang gusot sa relasyon.

Hindi ganyan ang pag-ibig ni Jesus sa atin. Hindi Niya tayo iiwan ano mang kasalanan ang ating nagawa. Sinabi Niya sa Mateo 28:20 “Tandaan ninyo, ako’y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon.” Kung gaano Niya tayo kamahal, ganoon din ang gusto Niyang gawin natin sa ating kapwa. Iniutos Niya sa Juan 15:12-13, “Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal Ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan.”

True Love. Ito ang hinanap ni Lucia na walang nadamang pagmamahal sa mga magulang. Pinagmalupitan siya ng ama, habang ang ina ay nagtatrabaho abroad. Pagka-graduate ng high school ay nagtrabaho na siya upang makaalis siya ng bahay. Hinanap ang pagmamahal sa pakikipagrelasyon. Pero iniwan siya ng mga naging boyfriend. Dahil sa kasawian sa pag-ibig ay nag-attempt mag-suicide si Lucia. Sa ospital na pinagdalhan sa kanya ay may isang missionary na nag-share sa kanya tungkol sa pagmamahal ni Jesus. She cited Romans 5:8, “But God demonstrates His own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us.” Naging simula iyon ng pagbabago ni Lucia. Natagpuan niya ang hinahanap niyang true love kay Jesus. Humingi siya ng tawad sa mga magulang at nagpatawad sa mga nakasakit sa kanya. Hindi na siya umasa na may magmamahal pa sa kanyang ibang lalaki dahil sa kanyang nakaraan. But God, in His grace, gave her a partner in life. Nakapag-asawa siya at nabiyayaan ng tatlong anak. Ginagamit ni Lucia ang mapait na karanasan, sa pagbabahagi ng pag-ibig ni Jesus.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, salamat sa true love na ipinadama Mo sa akin. Salamat Jesus at hindi Mo ako iniwan sa kabila ng aking mga kasalanan.

APPLICATION

Patuloy na ibahagi ang pagmamahal ni Jesus sa mga kabataang naliligaw ng landas, mga mag-asawa, magkakamag-anak at magkakaibigan na may hidwaan.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

10 + 8 =