25

AUGUST 2023

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Icko Gonzalez & Written by Alma S. de Guzman

Sinabi niya sa kanyang utusan, “Umakyat ka at tanawin mo ang dagat.” Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. “Wala po akong makitang anuman,” wika ng utusan. “Pitong beses mo pang gawin ang sinabi ko,” utos ni Elias.

1 Mga Hari 18:43

Someone said, “Prayer is asking for rain and faith is carrying an umbrella.” For the prophet Elijah, prayer is bowing down before God (1 Kings 18:42), and faith is hearing the rushing sound of rain even if he still couldn’t see it.

After three years ng tagtuyot, sinabi ng Diyos kay Elijah (o Elias), na magpapadala na Siya ng ulan (1 Kings 18:1). Nasundan ang pahayag na ito ng pagtutunggali nina Elijah at ng mga propeta ni Baal kung saan nagpababa ng apoy ang Diyos para patunayan sa Israel na Siya ang tunay na Diyos (vv. 18–38). Kaya naman pagkatapos nito ay sumubsob sa lupa si Elijah, buo ang paniniwala na sa pagkakataong iyon ay ulan naman ang ipapadala ng Diyos gaya ng Kanyang sinabi. Dahil sigurado siyang may ulan na dadating, paulit-ulit niyang pinatanaw sa dagat ang kanyang servant. Noong una’y walang senyales ng ulan, but he told him to check it again and again hanggang sa makita na ng kanyang servant ang ulap na kasinlaki ng palad na tumataas mula sa dagat (v. 44).

Elijah’s prayer and faith remind us that prayer is a humble act of admission that God is sovereign. Ang pagluhod niya’y pagpapakita ng mataas na paggalang sa makapangyarihang Diyos na makakapagpadala ng ulan mula sa langit. Also, faith is the assurance of things we hoped for, the conviction of things not seen (Hebrews 11:1). Narinig niya ang paparating na ulan dahil nauna nang nagsabi si God sa kanya na magpapadala na Siya ng ulan. Faith comes from hearing God’s Word.  Finally, part of believing God’s promise is yielding to His timing. Alam niyang may ulan na paparating ngunit Diyos lang ang makakapagpabagsak nito ayon sa itinakda Niyang panahon.

Kung kasalukuyan kang naghihintay ng pagbuhos ng ulan, patuloy kang manampalataya dahil naririnig ka ni God. Darating ang pagbuhos ng ulan ng pagpapala ayon sa itinakda Niyang panahon.  

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, You are a promise-keeping God. I trust your timing and I am anticipating Your answers to my prayer. You know what is good for me so let Your will be done. In Jesus’ name I pray. Amen.

APPLICATION

In your personal time with the Lord, sing and dance to the tune of any song about rain, like the song “Let it Rain (Is There Anybody)” by David Crowder and Mandisa. Thank God for the rain!

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

8 + 11 =