24

AUGUST 2023

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Icko Gonzalez & Written by Monica N. Serreon

Gawin mong marinig ko ang kagalakan at kasayahan; hayaan mong ang mga buto na iyong binali ay magalak.

Awit 51:8

Tuwing may mababasag tayong glassware, diretso tapon na ito kahit nanghihinayang tayo. Pero sa Japan, merong art na tinatawag na kintsugi, which literally means “join with gold.” Maingat na nire-reassemble ang nabasag na ceramic pot at ang fault line o marka ng basag ay nilalagyan ng special na pandikit isang lacquer na may kasamang napakamahal na gold powder. Ang bawat fault line ay unique kayat ito mismo ang disenyong nagpapabukod-tangi sa ceramic pot.

Tayo rin ay nababasag at nawawasak. Ganito ang naranasan ni King David nang makiapid siya kay Bathsheba at ipadala niya sa digmaan ang asawa nito para tiyak na ito ay mapatay (2 Samuel 11). Kinailangan siyang i-confront ng propetang si Nathan para magising siyat magsisi sa mga karumal-dumal na kasalanang nagawa niya. Mababasa natin sa Psalm 51 ang kanyang pagsisisi at proseso ng paghilom mula sa pagkawasak.

Ang pagbuong muli ni David ay nagsimula sa kanyang pagpapakumbaba. Umamin siya na siyay nagkasala sa Diyos kaya humingi siya ng awa at kapatawaran (Awit 51:16). Alam ni David na hindi niya maililigtas ang kanyang sarili; Diyos lamang ang makakapagligtas at makakapagbura ng kanyang kasalanan (Awit 51:7). At matapos niyang maranasan ang pighati ng pagsisisi, naniwala si David na ito ay mapapalitan ng tunay kasiyahan mula sa Diyos na mapagmahal.

Kung pakiramdam mo ay nawasak ka rin ng kasalanan at mga pangyayari — kagagawan mo man o biktima ka lang ng circumstances — manampalataya ka sa katubusang iniaalay ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Tulad ni David, makakaranas ka rin ng healing, restoration, at redemption. May Diyos na palaging magbubuo ng ating pagkawasak.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, alam Ninyo ang mga pinagdadaanan ko, ang mga sikretong kasalanan na ikinahihiya ko at nagpapagupo sa akin. Nagpapakumbaba po ako at nananampalataya na ako ay pinatawad na Ninyo dahil pinagbayaran na ito ni Jesus. Salamat sa pagbuo Ninyo sa akin.

APPLICATION

Tumingin sa mga shop o sa Internet ng mga ceramic pots na na-restore. As you appreciate how they were restored, thank the Lord because through Christ, He has made you whole.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

3 + 7 =