23

SEPTEMBER 2021

When You Encounter Jesus

by | 202109, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Deb Bataller

Tumayo si Zaqueo at sinabi niya kay Jesus, “Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako’y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng maka-apat na beses.”

Lukas 19:8

Si Zaqueo ay isang pandak na lalaki pero itinuturing na small but terrible sa bayan niya. Bakit? Dahil ang pandak na si Zaqueo ay isang terror na taga-singil ng buwis sa Jerico. Gahaman at kurakot din siya kaya kinaiinisan siya ng mga tao. Dahil dito, wala siyang mga kaibigan. Mayaman nga siya pero mag-isa naman siya. Alam ni Zaqueo na may kulang sa buhay niya at hindi pera ang makakapuno noon.

Pero biglang nagbago ang lahat nang makatagpo ni Zaqueo si Jesus. Naramdaman ni Zaqueo na tanggap at mahal siya ni Jesus. Hindi siya hinusgahan, bagkus ay kinaibigan pa siya. Si Jesus pa mismo ang nagyayang pumunta sa bahay ni Zaqueo at kumain kasama niya, isang bagay na hindi pa naranasan ni Zaqueo mula sa mga taong inis at galit sa kanya. Sa ipinakitang pagtanggpap ni Jesus sa kanya, naramdaman ni Zaqueo na hindi siya nag-iisa at may pag-asa pa siyang magbago.

Because of that encounter with Jesus, Zaqueo became a changed man. He repented and accepted Jesus as His Lord and Savior. Na-realize niya ang mga pagkakamali niya at dahil doon ay nagbago din ang ugali niya. “Tumayo si Zaqueo at sinabi niya kay Jesus, “Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako’y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng maka-apat na beses.” Ang dating madamot, sinungaling, sakim, at corrupt na taga-singil ng buwis ay biglang naging matuwid, mabait, at mapagbigay. Hindi lang niya basta ibinalik ang mga sobrang pera na siningil niya, dinagdagan pa niya ito ng higit pa!

Ganito pala ang nangyayari sa atin when we encounter Jesus. Nagkakaroon ng radical change sa ating puso at pag-uugali dahil binabago tayo ng dakilang pag-ibig ni Jesus. Ikaw? Na-encounter mo na ba si Jesus?

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord Jesus, tulad ni Zaqueo, I want to encounter you in my life. Change my heart and change my life. At hayaan Ninyong ang pagbabagong ito ay makita ng mga tao sa piligid ko at masabi nilang Kayo ay totoo sa buhay ko. Amen.

APPLICATION

May mga pagkakamali ka bang nagawa sa iba na dapat mong itama dahil na-encounter mo na rin si Jesus? Gawin mo ito nang may pagpapakumbaba at ipakita mong binago ka na ni Jesus.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

11 + 7 =