22

AUGUST 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Deb Bataller

“Humingi kayo at kayo’y bibigyan; humanap kayo at kayo’y makakatagpo; kumatok kayo at kayo’y pagbubuksan.”

Mateo 7:7

Gusto mo bang malaman ang susi para masagot ang prayers mo? Madali lang! Araw-araw, tatlong letra lang ang iyong tatandaan: A. S. K.

A — ASK. Humingi. Imagine ang isang bata na humihingi ng laruan sa kanyang magulang. Hindi siya tumitigil sa paghingi hanggat hindi niya natatanggap ang hinihiling niyang laruan. Ang ganitong persistence sa paghingi, na may kasamang pananampalataya at pasasalamat, ang hinihintay ni Lord na gawin mo. Huwag kang sumuko agad sa paghingi hanggang sa matanggap mo ang magandang bagay na nais ng Lord para sa iyo.

S — SEEK. Humanap. Naranasan mo na bang mawalan o maka-misplace ng isang mahalagang gamit tulad ng pera o cellphone? Anong ginawa mo nang mawala ito? Hinanap mo, hindi ba? At hindi ka tumigil hanggat hindi mo nakita. Hindi ka napakali hanggang hindi mo nasuyod lahat ng lugar para lang makita ang nawawala mong gamit. Ganito rin ang gustong makita ni Lord na kasigasigan sa paghahanap mo sa Kanyang kalooban. Huwag kang tumigil hangga’t di mo nakikita at siguradong ang pagtitiyaga ay magbubunga. Saan mo hahanapin? Kay Lord. Sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabasa ng Salita Niya.

K — KNOCK. Kumatok. Na-experience mo na bang bumili sa isang sari-sari store at wala ang tindera? Anong ginawa mo? Bukod sa pagsasabi ng, “Tao po!” kinatok mo ang tindahan nang maraming beses, palakas nang palakas, hanggang sa marinig ang katok mo at pagbilhan ka. O kaya naman kung sarado ang isang pinto, at kailangan mong pumasok sa loob, hindi ba’t hindi ka tumigil sa pagkatok hanggang pagbuksan ka? Ganito rin ang gusto ni Lord na gawin mo sa tuwing ikaw ay nangangailangan. Huwag kang tumigil sa pagkatok na buo ang loob na pagbubuksan ka Niya.

A.S.K. Ask. Seek. Knock. Now na!

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, lumalakas ang loob ko na humingi, maghanap, at kumatok sa Inyo araw-araw para sa lahat ng aking pangangailangan at pinagdadanaan dahil Kayo ay mabuti at mapagbigay. Salamat sa pangako Ninyo na tutugunin Ninyo ako. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

May pangangailangan ka ba ngayon? Pera, talino, lakas, kapayapaan, kasiyahan, kaligtasan ng iyong pamilya, o kahit anupaman, humingi ka kay Lord. Kung bukas ay hindi mo pa matanggap, humingi ka ulit nang may pananalig. Magtiwala kang hindi ipagkakait sa iyo ng Diyos ang Kanyang kalooban.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

14 + 10 =