20

JULY 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Celeste Endriga-Javier

Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat, at lahat ng bagay. Ang kanyang pangako ay maaasahan.

Mga Awit 146:6

Mahigit 50 years na ang nakalipas, pero malinaw pa rin sa isipan ni Christina ang alaalang iyon. Pitong taon pa lamang siya nang panoorin nilang mag-ama noong July 20, 1969, ang live telecast ng Apollo 11 sa kanilang black and white Zenith TV. “That’s one small step for man, one giant leap for mankind,” said Neil Armstrong, the first man on the moon. What a perfect me-and-my-dad moment!

Pero hindi nagtagal ang masasaya at tender moments ni Christina at ng kanyang daddy. Noong siya ay 10 years old, naghiwalay ang kanyang mga magulang at iniwan sila ng kanyang daddy. Sobrang nabigo ang only child na si Christina, at marami siyang naging tanong. Nagrebelde siya at nabuntis, nag-asawa nang maaga pero nakipaghiwalay din. Nagalit siya sa mundo at nalugmok.

Hanggang sa nakilala ni Christina ang Panginoon at naranasan ni Christina ang pagmamahal ng Diyos Ama. Unti-unti niyang natikman ang katapatan ng Diyos. Natuto rin siyang magpatawad. Bago pumanaw ang kanyang daddy, nagkasama pa silang muli. Nagkapatawaran, nagkaunawaan.

Nananatiling isang matamis na alaala kay Christina ang kanilang panonood ng daddy niya ng Apollo 11. Noon, hindi na kailangan pang malaman ni Christina kung paano nakakalipad ang space ship, o kung talaga nga bang gawa sa keso ang buwan. Kampante lang siyang yakap-yakap siya ng kanyang daddy habang pinapanood nila ang first men on the moon. Ngayong hawak niya ang kamay ng Diyos Ama niyang nasa langit, hindi na rin niya kailangan pang malaman kung bakit nangyari ang mga nangyari sa buhay niya. Natututo na siyang magtiwala sa kanyang Amang nananatiling tapat, sa Diyos na lumikha ng kalangitan, ng lupa at dagat, at lahat ng bagay. Sapat na ang Kanyang mga pangako na tunay na maaasahan.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Ama naming mapagmahal, tulungan Ninyo kaming magtiwala sa Inyo anuman ang mangyari sa aming buhay. You remain faithful to Your promises. With Your strong Presence, hindi na po namin kailangan pang malaman ang lahat-lahat ng bagay—kung paano, kung sino, kung saan, kung kailan. Mas malawak pa sa sanlibong kalangitan ang Inyong pagmamahal para sa amin. Walang katumbas! Isang yakap po mula sa Inyo ay nabubura na ang lahat ng aming tanong at pangamba. Thank You for giving us strength and deeper faith. Ito po ang aming dalangin, Amen.

APPLICATION

On a starry night, masdan mo ang langit at magpuri sa Diyos. Isipin mo na mas malawak pa sa langit ang pag-ibig ng Diyos sa iyo!

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

4 + 4 =