19

JULY 2021

Dehydrated na ba ang Puso Mo?

by | 202107, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Jewel Tizon & Written by Elaine Lagat

Sumagot si Jesus, Ang bawat uminom ng tubig na ito’y muling mauuhaw, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya, at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan.

Juan 4:13-14

Naranasan mo na bang mauhaw sa attention at pagmamahal ng iba? May times ba sa buhay mo that you felt dehydrated emotionally and you begged for the attention of others?

May story sa Bible tungkol kay Jesus at sa isang babaeng taga-Samaria na nauuhaw. Noong papunta si Jesus sa Galilee, kinailangan Niyang dumaan sa Samaria. Magtatanghali na noon at pagod na si Jesus sa paglalakad kaya umupo siya sa tabi ng isang balon. Nakilala roon ni Jesus ang isang Samaritana na nag-iigib kaya humingi Siya ng tubig sa kanya. Ipinagtaka ng Samaritana kung bakit siya kinakausap ni Jesus at humihingi pa ng tubig . Hindi kasi maganda ang ugnayan ng mga taga-Judio at mga taga-Samaria.

Ngunit mula sa pag-uusap tungkol sa pisikal na tubig, dinala ni Jesus ang usapan sa kakaibang tubig—tubig na ibibigay Niya at kung iinumin ng babae ay hindi na siya mauuhaw. Pero lalong ikinagulat ng babae ang sumunod na takbo ng kanilang usapan. Alam din kasi ni Jesus ang mga sikreto at nakaraan niya. And yet, Jesus talked to her with respect and esteem. Marumi kasi ang tingin sa kanya ng karamihan dahil nagkaroon na siya ng limang asawa. Ngunit dahil sa pakikipag-usap sa kanya ni Jesus, nagbago ang tingin niya sa sarili niya. For the first time, she felt accepted, forgiven, and genuinely loved. Tuwang-tuwa siya nang malaman na ang kaharap niya ay ang hinihintay nilang Mesiyas. Dahil doon, agad niyakag ng babae ang mga kababayan niya kay Cristo.

Gusto mo rin bang mapawi ang lahat ng uhaw mo? It’s comforting that Christ knows our deepest longings. Jesus is offering Himself to you. He is the living water that never runs dry. He alone can satisfy the longings of your heart na hindi kayang punuan ng gaano man karaming relasyon o gawi, lalo’t kung hindi ito tama.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord Jesus, lumalapit ako sa Inyo para mabusog ng pagmamahal Ninyo. Salamat po dahil napapawi ang lahat ng uhaw ko dahil sa pagmamahal Ninyo. Panginoon, tulungan rin Ninyo ako na i-share ang pagmamahal Ninyo sa iba upang hindi na rin sila maghahanap ng attention at love sa iba’t ibang paraan.

APPLICATION

Kapag nalulungkot ka at feeling mo ay dehydrated ka na ulit emotionally, be filled with these truths tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa iyo: Juan 3:16; 1 Juan 3:1; 1 Juan 4:16; Jeremias 31:3; Roma 5:8; Zefanias 3:17.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

7 + 3 =