Buo na Muli

Buo na Muli


Narrated by Gutch Gutierrez & Written by Thelma A. Alngog

Jesus offers salvation to broken people—mga taong wasak at walang-wala na talaga dahil sa kasalanan.

Better than Google Translate

Better than Google Translate


Narrated by Sonjia Calit & Written by Beng Alba-Jones

He speaks on our behalf and understands perfectly what we want to say. Kaya kahit hindi mo alam kung anong sasabihin, pray anyway.

Anong Greatest Fear Mo?

Anong Greatest Fear Mo?


Narrated by Byron Sadia & Written by Deb Bataller

Palagi nating tandaan na na-overcome na ni Jesus ang lahat ng mga nakakatakot na bagay dito sa mundo, even death.

Pain Free

Pain Free


Narrated by Gutch Gutierrez & Written by Thelma A. Alngog

Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay magkasakit at masaktan, but because we live in a fallen world, nararanasan natin ang mga ito.

Sapat ang Biyaya Niya

Sapat ang Biyaya Niya


Narrated by Neil Barnes & Written by Rhoxanne Villasin

Hindi dead end ang kahinaan mo. Isa itong open space para mas maipakita ng Diyos sa iyo na makakaya mo dahil sinasamahan ka Niya.

Big “C”

Big “C”


Written & narrated by Honeylet Venisse A. Velves

Anuman ang pinagdaraanan mo, know that our God is the great Healer and Provider.