Time After Time

Time After Time


Narrated by Lucille Talusan & Written by Lucille Talusan

Ngunit sa tuwing sila’y nagsisisi at tumatawag sa Diyos ay paulit-ulit din silang inililigtas ng mahabaging Diyos (Nehemias 9:28). Hindi nauubos ang habag ng Diyos.

The Benefits of Gratitude

The Benefits of Gratitude


Narrated by Lucille Talusan & Written by Lucille Talusan

May mahahalagang benefits ang pagiging grateful. Gratitude attracts the attention of Jesus. Saying the three words “Thank You, Jesus!” also encourages us.

Umagang Kay Ganda

Umagang Kay Ganda


Narrated by Lucille Talusan

Pagkagising ay sabihin na natin kay Lord na punuin na Niya tayo ng Kanyang pure, unfailing love. Kahit anong problema ang ma-encounter natin, makakaya natin.

Jesus, My Greatest Blessing

Jesus, My Greatest Blessing


Narrated by Lucille Tulisan

Sinumang na kay Cristo ay wala na sa ilalim ng sumpa. ‘Yan ang Magandang Balita! We have been freed from the curse of sin.

Sa Buhay o Sa Kamatayan Man

Sa Buhay o Sa Kamatayan Man


Narrated by Lucille Talusan”

Kapag ang buhay natin ay sumasalamin sa character ni Christ, gaya ng love for others and selfless service, kahit sa kamatayan ay magiging kapaki-pakinabang pa rin ang ating buhay.