COMPASSION

Let Justice Roll Down!

Let Justice Roll Down!


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Michellan Kristine S. Alagao

Nais ng ating Diyos na “padaluyin natin ang katarungan, gaya ng isang ilog.” Ito ang nais ng puso Niya, at dapat din nating naisin bilang mga anak Niya.

Let Justice Roll Down!


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Michellan Kristine S. Alagao

Nais ng ating Diyos na “padaluyin natin ang katarungan, gaya ng isang ilog.” Ito ang nais ng puso Niya, at dapat din nating naisin bilang mga anak Niya.

Hugot


Narrated by Lara Quigaman

Mula sa pusong patuloy na binabago ng pag-ibig ni Cristo, we hear words of gratitude and praise to God. Mula sa pusong hinuhubog ng Salita ng Diyos, we can expect words of wisdom and encouragement.

Be Compassionate


Honeylet Venisse Velves

A lot of times, being compassionate simply means giving your smile. It means tapping your co-worker on the back and saying, “You’re doing well.”

Slow to Anger


Narrated by Peter Kairuz

Wait lang. Take a deep breath. Nakakagalit nga naman ang kasamaan sa bayan natin. But wait. Minsan, ang bilis nating magalit. Konting traffic lang or inconvenience, galit na galit na tayo.

CAN WE PRAY FOR YOU?

9 + 4 =