19

OCTOBER 2021

Easier Said than Done?

by | 202110, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Alex Tinsay & Written by Rhoxanne Villasin

Magpasensiya kayo sa isa’t-isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon.

Mga Taga-Colosas 3:13

Forgive. Easier said than done, right? Eh kasi naman, paano kung matindi talaga ang atraso ng tao? Paano kung ‘yung offense na ginawa sa ‘yo eh ‘yung tipong pang-telenovela? Alam ba ni God kung gaano kahirap para sa atin ‘yung inuutos Niyang magpatawad tayo? Oo naman. Mahirap ito kung iisipin lang natin palagi na “mahirap itong gawin.” Pero tandaan natin, ayon sa Mga Taga-Colosas 3:13, magagawa nating magpatawad dahil pinatawad na tayo ng Panginoon.

Pero bakit nga ba mahalaga ang magpatawad? Sabi ni Lewis B. Smedes, isang Christian author, “To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you.” Kung inaakala mong ang pagpapatawad ay para sa nanakit sa ‘yo, nagkakamali ka. Higit sa lahat, ito ay para sa ‘yo. Mahirap makulong sa bitterness because this produces trouble (Hebrews 12:15). Unforgiveness, if not processed the right way, could also cause depression at iba pang mental health disorders according to the website theravive.com. And every time you hold a grudge against someone, inaalisan mo ng pagkakataon ang sarili mo na maging masaya at makita ang magagandang bagay na nangyayari sa buhay mo.

Betrayal, abandonment, hurtful words—these things aren’t easy to deal with. Pero hindi ba, ganito rin ang naranasan ng Diyos, hindi lang sa isang tao, kundi sa lahat ng tao sa mundo? We may not realize it, but the truth is, you and I have hurt God. And yet, God chose to forgive us. Manampalataya tayo kay Jesus at maniwalang pinagbayaran na Niya ang ating mga kasalanan sa krus. Pinatawad na Niya tayo at binibigyan Niya tayo ngayon ng kakayahang magpatawad sa iba. Ngayon, magagawa mong magpatawad dahil pinatawad ka rin ng Diyos na labis na nagmamahal sa iyo.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, salamat na ang Anak Ninyong si Jesus ang nagbayad sa kasalanan ng mundo. Dahil dito, pinatawad na Ninyo ako sa lahat kong mga kasalanan. Turuan Ninyo akong magpatawad katulad ng pagpapatawad Ninyo sa akin. Turuan Ninyo akong magmahal kagaya ng pagmamahal Ninyo sa akin. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Write down the names of those people who have wronged you. Include them in your Prayer List and pray for them. If possible, and as the Lord leads you, sabihin mo sa kanila na pinatatawad mo na sila. You will experience healing from God as you do this.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

14 + 9 =