27

NOVEMBER 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Erick Totanes & Written by Maria Rita Ilya M. Magallona

Mga salita ko’y ginawa niyang singtalim ng espada, siya ang sa aki’y laging nag-iingat.

Isaias 49:2a

Naranasan mo na bang alam na alam mo na kung ano ang kaya mong gawin para kay Lord pero walang opportunity para gawin ito? ‘Yung kayang-kaya mong gawin ‘yung ginagawa ng iba pero hindi ka binibigyan ng chance para gawin ‘yun? Parang ganito rin ang naranasan ni Isaiah. Binigyan siya ng ability to speak, parang sintalim ng espada ang dila niya, pero noong panahong ‘yun ay, ayon nga sa isa pang Bible version, itinago siya ng Diyos. Bakit ganito si Lord?

Hindi lang mga maabilidad ang ginagamit ni Lord, kundi ‘yung may Christ-like character. Kasi minsan kapag sinabak agad ang isang taong maabilidad pero hindi pa hinog ang character, nananaig ang yabang na siyang makakasira sa pagkatao niya. Pero kung ang isang taong maabilidad ay itinago muna, mahahasa ang kanyang pasensya sa paghintay, lalo niyang iiimprove ang sarili, at mas madadagdagan ang kanyang experience na magbibigay ng additional wisdom sa paggamit ng kanyang gifts.

Kaya gamitin natin wisely ang waiting time natin, kahit sa palagay natin ay ready na tayo. Kahit si Cristo ay namuhay ng 30 years bilang ordinaryong tao bago Siya pumasok sa ministry. At nagamit Niya sa pagtuturo ang mga na-observe Niyang mga pangyayari sa araw-araw na buhay. Tayo rin, at the right time, ilalabas tayo ng Diyos at papagsalitain gamit ang dilang tila espada sa talas. Magtiwala tayo sa timing Niya, kahit nakakainip.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, tulungan po Ninyo akong maging patient habang naghihintay ng Inyong go signal na simulan ang isang gawain. Turuan po Ninyo ako kung paano i-maximize ang time of waiting na ito, ito man ay through training, prayer, o pag-serve sa maliliit na paraan kung nasaan ako ngayon. Gawin po Ninyo akong ready sa task na inihanda Ninyo para sa akin. And may my work give glory to You. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Isulat ang iyong talents, abilities, at spiritual gifts at kung paano mo ito ginagamit o gagamitin para makapag-serve. Ilista mo rin ang weaknesses mo, lalo na ‘yung mga sa tingin mo ay makakahadlang sa ministry mo. Gumawa ng action plan para mahasa ang iyong character at abilities, at ma-address ang iyong mga kahinaan.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

15 + 3 =