10

JULY 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Shekinah Grama & Written by Beng Alba-Jones
Tumayo ka riyan at magpakalalaki, tanong ko’y sagutin, ikaw ay magsabi. Nasaan ka nang likhain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo. Sino ang nagpasya tungkol sa lawak nito? Sino ang sumukat, alam mo ba ito?

Job 38:3-5

“OK, nag-order kayo ng love and power para sa God ninyo. He will have to say yes to everything that You want. How about ordering also some patience and understanding?”, ang dinig mo mula sa drive-through speaker box. You ask, “Bakit naman?” Ang sagot sa ‘yo, “If you know your God will have patience and understanding, you will feel less guilty of your sins.”

While this drive-through exchange is fictitious, the idea behind it is not. In their minds, maraming tao ang may custom-made version of God. May mga taong gusto ng pinakamagandang kotse, pinakamalaking bahay, at pinakabagong cellphone, and treat God like a vending machine. Tingin nila na by saying the right prayers, God will automatically drop their requests in the vending slot. Pero is this really how God works?

Job tried to size up God pero nabigo siya. Napakarami niyang tanong pero sinagot siya ni God sa pamamagitan din ng mga tanong. Pagkatapos nito ay mas naging malinaw ang pag-unawa niya kung sino siya at kung sino ang Diyos. Inamin niya na ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Na walang makakapigil sa mga plano ng Panginoon. After all, hawak ng Diyos ang lahat sa Kanyang mga kamay.

God is too big to be put in a box. Instead of having preconceived notions about Him, hindi ba’t mas mabuting kilalanin ang Diyos na gumawa ng bilyon-bilyong bituin sa langit at ng halos di na makitang cells sa loob ng katawan natin?

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

God of all creation, I confess that many times naging napakaliit ng tingin ko sa Inyo. Salamat na pinatawad na Ninyo ang kamalian kong ito. Open the eyes of my heart that I may see who You truly are, and that I may be humbled by Your glory.

APPLICATION

Do you have any misconceptions about God? Nangyari na ba sa iyo ‘yung diniktahan mo si God kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Basahin mo ang kabuuan ng Job 38. Repent and receive God’s forgiveness. Decide to take Him out of the box you put Him in.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

8 + 6 =