9

JULY 2021

Wala Nang Balikan

by | 202107, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by M.C. Navarro
Ang pagkakasala mo’y pinawi ko na, naglahong ulap ang katulad; Ika’y manumbalik dahil tinubos na kita at pinalaya.

Isaias 44:22

So, you suffered another setback dahil may nagawa kang pagkakamali. At ang una mong reaksyon ay frustration sa sarili o mag-pity party. Umasa ka kasing mas disiplinado ka na ngayon, na hindi ka na vulnerable sa bagay na ‘yun. But here you are. Again.

Pagkatapos nito, binalikan mo na ang lahat ng pagkakataon where you made the same mistake. You go back in time, sa mga nakaraang araw, linggo, buwan, o taon ng buhay mo para mag-ipon ng supporting evidence na magpapatunay kung gaano ka karupok. O kung gaano katigas ang ulo mo. Para sa iyo, this is enough to prove that you will never change, and that you will always be a slave to that particular weakness or sin.

Delikado kapag laging binabalik-balikan ang kasalanang nagawa. It might lead us to give up on ourselves. We might start thinking na hopeless case na tayo, kaya bakit pa tayo magsisimba? Bakit pa tayo lalapit kay Lord, e babalik rin naman tayo sa dati? We’ll never be good enough. Higit sa lahat, binabalewala natin ang ginawang pagtubos sa atin ni Jesus mula sa kasalanan.

We can be so hard on ourselves. Ang Panginoon nga, ina-assure tayo na kasama ng pagpapatawad Niya sa atin ang pagbubura ng dati nating mga pagkakasala. What a fresh start! Kaya nga sa Isaias 43:18-19, hinikayat Niya tayong huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noon. Instead, we should look forward to the new thing that He is doing. Dahil dito, magkakaroon ng bagong “buhay” ang buhay natin kahit na natuyo ito dahil sa mga naging kasalanan natin.

Ang tunay na pagbabago ay hindi nakasalalay sa will power natin. Nakasalalay ito sa grace na tanging ang Panginoon lang ang makakapagbigay.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, ina-acknowledge ko na kailangan ko Kayo sa buhay ko. Mula ngayon, gusto kong mamuhay para sa inyo at magkaroon ng tunay na pagbabago sa buhay ko. Alam kong hindi ko ito magagawa kung paulit-ulit kong babalikan ang mga naging kasalanan ko. Salamat po, Lord Jesus, that you died to save me from sin. Thank You, God, that because Jesus died for my sins, pinatawad na Ninyo ako at pinawi na Ninyo ang mga kasalanan ko. Ang lahat ng ito ay possible dahil sa grace na bigay Ninyo.

APPLICATION

Isulat ang Titus 2:11-12 sa iyong cellphone, o sa isang maliit na papel at ilagay sa wallet. Remember these verses and rely on the grace of God to help you to say “No” to all forms of ungodliness.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

12 + 13 =