3

OCTOBER 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Mari Kaimo & Written by Beng Alba-Jones

Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito.

Mga Taga Galacia 5:22-23

Some people explain their flaws away by saying, “This is just who I am.” Ini-expect na lang nila na tanggapin ng mga tao kung bakit sila magaspang, walang preno sa pagsasalita, laging aligaga. But if you are a child of God, there is a better way. Instead of making excuses for your ill behavior, bakit hindi ka na lang magpabago sa Holy Spirit na Siyang nanahan sa buhay mo the moment you received Christ?

The Holy Spirit changes us from the inside out. Habang binabago Niya ang puso natin, unti-unti rin nating mapapansin na nag-iiba na rin ang ginagawa natin: Ang dating madaling magalit ay nagiging mas mapang-unawa; ang dating laging balisa ay nagiging mapayapa. Exhibiting the fruit of the Spirit can happen naturally as God works in and through us gently. In the same way na hindi mo mapupuwersa ang puno na magbunga, ganito rin ang ginagawa Niya sa atin. He doesn’t force us into love, joy, peace, patience, goodness, faithfulness, gentleness, kindness, and self-control. Instead, binubungkal muna ng Diyos ang puso natin para tanggalin ang kasalanan, nourishes us, and waters us with His love and grace, and in time, makikita na ang bunga ng pagkilos Niya. Before you know it, mas mapagmahal, mas masaya, mas mapayapa, mas matiyaga, mas mabait, mas matapat, mas mahinahon, at mas nakakapagpigil ka na—binagong lubos ng pag-ibig Niya.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

To my Heavenly Father, thank You for loving me as I am. Nakita po Ninyo ang halaga ko noong makasalanan pa ako. Ngayon na anak na Ninyo ako, tulungan Ninyo akong maging mas mabuting tao na kinakikitaan ng bunga ng Banal na Espiritu.

APPLICATION

Mayroon bang bagay sa pagkatao mo na “needs improvement”? Out of the nine qualities of the fruit of the Spirit, saan ka nagkukulang? Starting today, ask God to specifically help you na ma-overcome ang natural instinct mo (na magalit, mainip, mairita, etc.). Let God work on one quality at a time hanggang sa makitaan ka na ng bunga ng Banal na Espiritu.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

7 + 8 =