1

NOVEMBER 2021

History’s Eyes on You

by | 202111, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Alice Labaydan & Written by Joshene Bersales

Gayundin naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit.

Mateo 5:16

Sa musical na Hamilton, isa sa pinaka-memorable na kanta ang solo ni George Washington na “History Has His Eyes on You.” Kinuwento niya ang mga mali niyang desisyon noong bago pa lang siyang commander. Kahit naging mahusay na siyang general, pinagsisisihan pa rin niya ang mga dati niyang pagkakamali. Alam niyang maisusulat ang mga ito sa history, at wala siyang magagawa para pigilan ito. Sabi niya, “You have no control who lives, who dies, who tells your story.”

Kapag namatay ka, ano ang legacy na gusto mong iwan? Paano mo gustong maalala ng mga tao? Do you want to be remembered as a successful person? Isang sikat na manlalaro, artista, o businessperson? Sa iyong lamay, ano sa tingin mo ang sasabihin ng iyong pamilya at mga kaibigan? Ishe-share ba nila ang mabubuting nagawa mo? O ikukuwento nila kung paano mo pinasakit ang kanilang ulo?

Sa Mateo 5:16, ibinilin ni Jesus na kailangan nating gumawa ng mabuti, so we can give glory to our Father in heaven. Inulit ito ni Pedro sa kanyang pangalawang sulat: “Mamuhay kayo nang maayos . . . kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa ay magpupuri sila sa Diyos sa Araw ng kanyang paghuhukom” (1 Pedro 2:12).

Depending on how we live our life, puwedeng maalala tayo bilang isang mabuti o pasaway na asawa, anak, o kaibigan. Puwede pa ngang mali ang maging kuwento tungkol sa atin balang-araw. Wala tayong magagawa rito. The only thing we can do is to follow the examples of Jesus as best as we can, at umasa na mas maaalala ng mga tao kung paano Siya nag-work sa buhay natin. At magpapasalamat sila sa Kanya dahil dito. Now isn’t that the best way to be remembered?

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, I pray na makita at makilala Kayo ng ibang tao sa buhay ko. Whatever I do, tulungan Ninyo akong ibalik ang lahat ng glory sa Inyo. Amen.

APPLICATION

Basahin ang 1 Corinto 10:31. Pag-isipan kung paanong kahit sa simpleng gawain tulad ng pagkain at pag-inom ay maaari mong mabigyan ng glory ang Diyos.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

4 + 15 =