24

JANUARY 2022

Hope Is a Good Thing

by | 202201, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Peter Kairuz & Written by PMV Clapano

Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Jesu-Cristo at ng ating Diyos Ama na umibig sa atin, at dahil sa kanyang kagandahang-loob ay nagbigay sa atin ng hindi nagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa.

2 Mga-Taga Tesalonica 2:16

Let me tell you something my friend. Hope is a dangerous thing. Hope can drive a man insane.

Kung napanood mo na ang 1994 movie na The Shawshank Redemption, siguro narinig mo rin ang linyang ito na sinabi ng character na si Red. Sobrang disappointed si Red sa kapwa niya inmate na si Andy sa Shawshank State Penitentiary, dahil naniniwala si Andy sa salitang hope. Para kay Red, ang umasa ay nakakamatay. But Andy believes that hope keeps him alive at umaasa siyang makakalaya siyang muli. Marami sa atin ang katulad ni Red — takot umasa at magtiwala, kasi takot masaktan at maghintay sa wala.

Hope, according to Merriam-Webster dictionary, is to cherish a desire with anticipation: to want something to happen or be true, to expect with confidence, to trust. The Bible says the same thing about hope. It does not only desire something good to happen in the future but it waits in eager expectation that it will really happen. But for us to hope, we first need to believe, to have faith na darating nga ang mga ito. Kagaya ng sinasabi sa Mga Hebreo 11:1, “Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan, at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita.” Buti na lang hindi nawalan ng pag-asa si Andy kaya nasabi niya ang mga katagang ito: Remember Red, hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies.

Why is hope a good thing? Because we hope in God through Jesus Christ. Ang pag-asang mula kay Jesus ay may katiyakan at hindi nagbabago (2 Mga Taga-Tesalonica 2:16). Ang sinumang umaasa kay Jesus ay hindi mabibigo. Pinatunayan Niyang totoo ang mga hula sa Lumang Tipan na Siya’y mabubuhay na muli. Jesus conquered death (1 Mga Taga-Corinto 15:55, 57)! Kung nabuhay siyang muli, matibay ang pag-asa natin na posible ding mangyari ang mabubuting bagay na plinano ng Diyos para sa atin (Jeremias 29:11).

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, gusto kong magkaroon ng pag-asang mula sa Inyo. Pag-asang hindi nagbabago at may katiyakan. Bigyan Ninyo ako ng lakas ng loob na huwag matakot at umasang muli. Tulungan Ninyo akong magtiwala sa magagandang plano Ninyo sa buhay ko. Amen.

APPLICATION

Evaluate your life. Ilista mo ang magagandang bagay o pangarap na sinukuan mo na then lift them up to God. Ask God if it’s worth pursuing, or if He is giving you new dreams.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

14 + 12 =