23

NOVEMBER 2021

Imbes na Matakot

by | 202111, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Jocelyn Rayton & Written by M.C. Navarro

Ang kinatatakutan ko ang siyang nangyari sa akin, at ang pinakaaayawan ko ang dumating sa akin.

Job 3:25

Mabuting tao, sumasamba sa Diyos, at umiiwas sa masamang gawain—iyan ang description kay Job sa simula ng aklat sa Biblia na ipinangalan sa kanya. Maganda ang buhay niya. Siya ang pinakamayaman sa buong region kung saan siya nakatira. May-ari ng libo-libong sheep, camels, oxen, at donkeys na ginagamit niya panghanapbuhay. On top of this, he had a loving, close-knit family na laging nagtitipon at nagkakasiyahan.

He is described as a righteous man, kaya parang he did not deserve all that happened to him next. He lost his properties at namatay ang lahat ng kanyang mga anak. Pero naging strong pa rin ang faith niya sa Diyos. Nagkaroon siya ng sakit sa balat which caused him great misery kaya inudyukan siya ng asawa niya na sumpain ang Diyos. Pero hindi ito ginawa ni Job.

Dahil dito, tinitingala si Job bilang example ng isang taong may matatag na faith. Pero iba ang nakukuha nating picture pagdating sa Job 3:25. Dito, sinabi ni Job na kahit na blessed siya sa bawat area ng buhay niya, nakaramdam pa rin siya ng takot—takot na baka mawala ang lahat ng ito sa kanya. At nangyari nga ang kinakatakutan niya.

Kung ito lang ang pagbabasehan, masasabing nanampalataya si Job sa Diyos, pero tila hindi buo ang kanyang pagtitiwala rito. Parang kagaya ng kakilala mo na nagsabi ng, “Everything is going well for me. Masyado akong masaya. Naku, baka mamaya may mangyaring masama.”

Ikaw, may nasabi ka na rin bang parang ganito? Pray ka rin ba nang pray at sinasabi mong naniniwala kang God is willing and able na ibigay ang hinihingi mo, pero deep inside, you’re preparing for the worst?

Kapatid, if you have faith in the Lord, tandaan mo that you are under His protection. Learn to rest in Jesus and enjoy His blessings. At kung sakali mang may mawala sa iyo, trust that there will be restoration, tulad ng nangyari kay Job. The Lord God will ensure that you won’t be left with nothing.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, may mga pagkakataong mas nangingibabaw sa akin ang fear kaysa sa faith ko sa inyo. Tulungan Ninyo akong kilalanin Kayo as my strength and shield, my Jehovah-Jireh, ang nagbibigay ng lahat ng aking pangangailangan. Imbes na matakot, magtitiwala ako sa Inyo.

APPLICATION

Isipin ang #1 sa Prayer List mo ngayon. Buo ba ang tiwala mo sa Panginoon na ibibigay Niya ito? Fill your mind with Bible verses tulad ng John 10:10 at gamitin ang mga ito as reminders that the Lord is concerned about your welfare, kaya wala kang dapat ipag-alala.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

9 + 7 =