29

NOVEMBER 2021

Jesus is More than an ATM

by | 202111, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Alex Tinsay & Written by PMV Clapano

Sapagkat iisa ang Diyos, at tanging si Jesu-Cristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos.

1 Timoteo 2:5

According to Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), as of June 20, 2019, nasa 21,682 ang bilang ng Automated Teller Machines (ATM) na BSP Supervised/Regulated Banks sa bansa. ATM is life for everyone dahil kapag walang ATM, wala kang quick access sa pera mo. ATMs were made for convenience and fast transaction para iwas na sa haba ng pila sa bangko when you need cash. But ATMs have limitation, too. These machines cannot dispense unlimited cash and receipts. Kailangan ding i-replenish ang laman ng mga ito.

Kung minsan, we treat Jesus like we treat an ATM. Pupunta lang tayo sa Kanya kapag may kailangan tayo. We will heed His advice only if it’s convenient and favorable for us. We sometimes carry Jesus in our pockets than in our hearts. Naaalala lang natin na nandiyan Siya kapag petsa de peligro na. And we sometimes feel na limited ang kakayahan ni Jesus kapag may mga bagay na hindi natin makuha-kuha, kaya we tend to panic and think na isa lang si Jesus sa marami pang options available around.

But Jesus is more than an ATM. He is the only way, the truth, and the life (Juan 14:6)! Walang ibang way kay God kundi through Jesus Christ. Hindi Siya tulad ng ATM na separate extension ng bangko. He is the only conduit directly connected to the “real bank” who is God from whom all good things come from. He is the fountain of living water that never runs dry and the source of every need (Mga Awit 36:8-9; Isaias 58:11), kaya hindi Siya kagaya ng ATM na nauubusan ng laman .

Jesus is not only our access to God the Father for financial and material blessings. Higit sa lahat, tanging si Jesus lamang ang tagapamagitan between us and God para matanggap natin ang immeasurable spiritual blessings of forgiveness, righteousness, abundant grace, eternal inheritance, and many more. Kaya Jesus is truly more than an ATM. What a joy to know that He is our mediator!

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoong Jesus, kinikilala ko na Kayo ang tanging mediator between me and God. Dahil sa Inyo, napatawad ang mga kasalanan ko at ngayon hindi Ninyo ako pinapabayaan. Thank You for the many spiritual and material blessings that You supply. Amen.

APPLICATION

Find out from these verses the many spiritual blessings that are yours through Jesus Christ: 1 Peter 1:2; John 10:28; Revelations 21:27; John 14:2.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

15 + 13 =