5

OCTOBER 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Joshene Bersales

Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw.

Mga Kawikaan 12:22

Sa manga series na Liar Game, may isang mayaman at makapangyarihang grupo ang pumili ng mga ordinaryong tao para sapilitang sumali sa Liar Game. Ang goal ng laro? Ma-discover at bigyan ng malaking cash reward ang mananalong King of Liars.

Isa sa mga napiling player, si Nao, ay kilalang naive at sobrang honest na tao. Dahil dito, maraming beses siyang niloko, tinraydor, at nilait during the game. Pero hindi nagbago ang conviction ni Nao. Sabi niya, mas maganda pa rin kung magtutulungan at magiging honest sa isa’t isa ang lahat ng manlalaro.

Kung ikaw si Nao, magagawa mo rin kayang maging honest until the final stage? Kung ang kapalit ng sampung milyong piso ay ang pagsisinungaling sa mga nagtiwala sa iyo, magagawa mo ba ito? O mananatili ka pa ring tapat at totoo?

Bakit ba natin kailangan maging honest in the first place? Dahil ayaw ni Lord ng sinungaling (Mga Kawikaan 12:22). Narinig na ba ninyo ang kuwento nina Ananias at Sapphira? Pareho silang dead on the spot dahil nagsinungaling sila tungkol sa kanilang binigay na pera sa church (Mga Gawa 5:1-11). Ikumpara natin sila sa mahirap na balo sa templo sa Marcos 12:41-44. Kahit walang-wala na siya, matapat pa rin siyang nagbigay sa Diyos ng halagang katumbas ng kanyang buong ikinabubuhay. Hindi siya gumawa ng anumang acts of dishonesty para lang makapagbigay ng malaki. Dahil dito, inacknowledge siya ni Jesus sa Kanyang disciples.

Sa mundo na puno ng kasinungalingan, it’s comforting to know na meron tayong ultimate source of truth: si Jesus (Juan 14:6). Dahil dito, “itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa’t isa, sapagkat tayo’y bahagi ng iisang katawan” (Mga Taga-Efeso 4:25).

Kaya ba nating maging honest? Kung tinanggap na natin si Jesus, nagkaroon na tayo ng bagong pagkatao at nasa atin na ang pagdedesisyon para talikuran ang pagsisinungaling (Mga Taga-Colosas 3:9). Sa biyaya ng Diyos magagawa natin ito.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord Jesus, pinipili kong talikuran ang pagsisinungaling dahil hindi na ito angkop sa isang tumanggap sa Inyo bilang Tagapagligtas at Panginoon. Tulungan Ninyo akong mamuhay nang honest anuman ang sitwasyon. Amen.

APPLICATION

Basahin ang kuwento nina Ananias at Sapphira (Mga Gawa 5:1-11). Bakit nasabi ni Pedro na hindi sila sa tao nagsinungaling kundi sa Diyos?

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

7 + 13 =