6

OCTOBER 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Icko Gonzalez & Written by Olga Vivero

Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay; ito’y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto, at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito.

Isaias 43:19

Sabi sa law of Physics, no two things can occupy the same space at the same time. Try putting more water into an already-filled glass of water. Hindi ba’t sure na mag-o-overflow at matatapon lang ang sobrang tubig sa labas ng baso? Pareho sa ating buhay, we can’t expect something new to come in if we insist on staying with the old. Kumbaga sa relationships, kailangan nating mag-move on.

Kaya nga pinapalimot na sa atin ni Lord ang mga dating nangyari (Isaias 43:18). Sabi pa Niya, “Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay; ito’y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto, at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito” (Isaias 43:19).

Most of the time, hindi hahayaan ng Panginoon na stagnant ang ating buhay-Cristiano. He wants to promote us in all aspects and usually, promotion would mean moving onto a new and higher place, experience, or mindset. Hindi tayo makakarating sa bagong pagdadalhan sa atin ng Panginoon kung lagi tayong lumilingon. We have to close some doors and enter the new one that God has opened for us. Humakbang tayo, and let’s leave the past behind for the Lord will surely do something greater in our lives.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, salamat sa pangako Ninyo na may bagong mangyayari sa buhay ko. Lord, help me to forget the former things and move forward with faith. I am excited to see the amazing things You will do in my life through Jesus Christ. Amen.

APPLICATION

Closing doors could mean different things—maaaring extending forgiveness sa mga taong nakasakit sa atin, o kaya naman ay destroying the idols we have set up in our hearts. Spend some time with God, and ask the Holy Spirit to reveal to you kung anong mga “pinto” ang kailangan mong isara. Take some time to declare that you will have nothing to do with these anymore, and pray that the Lord will help you commit to this declaration.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

2 + 5 =