27

SEPTEMBER 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Gutch Gutierrez & Written by Deb Bataller

“Bakit ninyo ako tinatawag ng ‘Panginoon, Panginoon,’ gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko?” 

Lucas 6:46

Madalas nating marinig at gamitin ang salitang “Panginoon” o “Lord” kapag tayo ay nagpe-pray. Nakasanayan na natin na tinatawag si Jesus na “Lord” o “Panginoon.” Pero may times na hindi natin naisasapuso ang tunay na ibig sabihin ng mga salitang ito. Maaaring nagiging bukambibig na lang pero nakakalimutan na natin kung bakit nga ba natin tinatawag na Lord si Jesus. Balikan natin ngayon ang tunay na ibig sabihin ng Panginoon.

Sa Lucas 6:46, nagsalita si Jesus sa mga taong sumusunod sa Kanya para makinig ng Kanyang mga teaching. Isa sa mga eye-opening questions na tinanong ni Jesus sa kanila ay, “Bakit ninyo ako tinatawag ng ‘Panginoon, Panginoon,’ gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko?”  Para bang sinasabi ni Jesus na useless na tawagin natin Siyang Panginoon kung hindi naman natin Siya sinusunod. Ouch! May pagka- prangka din pala si Jesus, ano?  Pero, kailangang tandaan natin na lahat ng ito ay sinasabi ni Jesus with gentleness and love, at hindi condemning at judgmental ang tono Niya.

In a way, alam ni Jesus na iyon ang kailangang marinig ng mga tao para magkaroon sila ng tunay na transformation sa kanilang mga buhay. Ang ibig sabihin kasi ng salitang Lord o Panginoon ay “Master.” At sa literal sense ng word, ang ibig sabihin ng master ay siya ang nasusunod sa lahat ng bagay. Hindi nagde-decide ang servant para sa kanyang sarili. Instead, the servant waits for his master to give him instructions and orders. Ang master din ang may say sa lahat ng affairs ng buhay ng servant.

So, kung i-rerelate natin ito sa question ni Jesus sa Lucas 6:46, maiintindihan natin kung bakit sinabi ni Jesus iyon. Ironic nga naman na sabihin nating Master or Lord natin si Jesus pero hindi natin sinusunod ang sinasabi Niya.

Kung tunay na Lord natin si Jesus, kailangan pala natin ipasakop ang ating buong buhay sa Kanya. Confessing that Jesus is our Lord is more than just a statement. Hindi rin ito tungkol sa paggamit natin ng maraming “Lord” sa ating prayers. Rather, it’s an act of complete and total surrender to the lordship of Jesus Christ.  When we truly believe in Jesus, His Spirit in us will give us the desire to truly obey Jesus and show that He is our Lord.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, nagpapasakop po ako sa Inyo in all areas of my life. Be the Lord and center of my life. Salamat sa pagkilos Ninyo sa akin para tunay na maipakita kong Kayo nga ang aking Panginoon, hindi lang sa salita kundi maging sa pag-iisip at gawa.

APPLICATION

May areas pa ba ng buhay mo ngayon na hindi si Jesus ang nasusunod?  Finances? Relationships? School? Work? Love life?  Sa iyong pagbabasa ng Bible at pananalangin, tanungin mo si Lord kung ano ang gusto Niyang gawin mo at sumunod ka. Follow Him in everything. 

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

10 + 5 =