5

NOVEMBER 2021

Make Every Effort for Peace

by | 202111, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Felichi Pangilinan-Buizon & Written by Felichi Pangilinan-Buizon

Sikapin ninyong makasundo ang lahat, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay nang ganito.

Mga Hebreo 12:14

Nasaktan mo na ba ang damdamin ng isang malapit sa iyo? O ikaw ang nasaktan? Para tuloy may pader na naghihiwalay sa inyong dalawa. Minsan, gusto mo munang umiwas for want of space. Mabigat ang feeling. Hindi ka maka-focus. Parang naka-pause button bigla ang buhay kasi ang hirap mag move-on. Madalas, kung ikaw pa ang naka-offend, ang expectation eh, ikaw ang hihingi ng tawad. Ikaw ang gagawa ng paraan para manumbalik sa dati ang inyong ugnayan.

“Sikapin ninyong makasundo ang lahat,” sabi ng Hebreo 12:14. Alam ng may-akda na ang conflict o di-pagkakaunawaan ay part of life at ang tamang response, ikaw man ang na-offend o naka-offend, is to work toward reconciliation. May effort na involved. Ganoon ba ang ginagawa natin? Pinagsisikapan ba nating makasundo ang lahat? Intentional ba ang pagpe-pray at pag-effort natin na makipag-ayos sa nakatampuhan natin? O bahala na si Batman?

Alam mo bang grabe ang ginawang effort ni Jesus so that sinners like us can be reconciled to the holy God? Diyos Siya na nagkatawang-tao, inalay ang buhay—-ang lahat-lahat, para bayaran ang utang natin sa Diyos. Di ko nga akalain na dahil sa aking mga kasalanan, na-offend ko ang Panginoon at nahiwalay ako sa Kanya. Salamat kay Jesus na nagbayad ng utang ko so I can be reconciled to God!!

Isinuko ni Lord ang comfort na meron Siya sa langit. Anong comfort ang kailangan mo munang i-sacrifice para magkaayos kayo ng kaaway mo? Malayo ba siya? Ma-traffic ba? Remember that Jesus gave up everything and went all the way to the cross, so we can have peace with God.

Isinuko rin Niya ang Kanyang reputation and honor dahil tinawag Siyang baliw at sinungaling! Kung si Lord nagpakumbaba para tayo maituring na anak ng Diyos, kaya rin ba nating isantabi ang sasabihin ng iba? Hahayaan mo bang maging mas matimbang ang pride kaysa sa love natin para sa isa’t isa? Kung kay Lord walang salang hindi Niya binayaran, wala ring offense ang hindi natin kakayaning patawarin sa pamamagitan Niya. Malayo ang mararating ng pagbibigay ng oras para maayos ang lahat, pag-reach out, paghingi natin ng paumanhin, at pagpapatawad. Tara, mag-obey tayo. Sikapin nating makasundo ang lahat. Hindi pader ang solusyon kundi tulay.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, patawarin Ninyo ako sa pagkakaroon ng pride and unforgiveness. Tulungan ninyo akong magsumikap na makasundo ko ang lahat. Make me the peacemaker that You created me to be.

APPLICATION

Sino ang pinapaalala sa iyo ng Holy Spirit na kailangan mong makasundo? Ipanalangin mo siya ngayon. Ano ang kailangan mong gawin para magkaayos kayo? Gawan mo ito ng paraan. If you need prayer tungkol dito, puwede mong i-click ang icon na “Chat with Us” para maka-chat mo nang live at maipag-pray ka ng ating prayer counselor.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

14 + 4 =