6

NOVEMBER 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Erick Totanes & Written by Maria Rita Ilya M. Magallona

O Yahweh, narinig ko ang tungkol sa inyong ginawa, at ako’y lubos na humanga. Ulitin ninyo ngayon sa aming panahon ang mga dakilang bagay na ginawa ninyo noon. Maging mahabagin kayo, kahit kapag kayo’y nagagalit.

Habakuk 3:2

Kapag dumadaan tayo sa paghihirap o pagsubok, kadalasan nanghihina ang ating loob, hindi ba? Nawawalan tayo ng pag-asa at tila nade-depress tayo. At kung magiging honest tayo, parang ang layo-layo ng Diyos sa atin. At kung sasabihan tayo na “ipag-pray mo na lang ’yan!” ay parang wala tayong ganang gawin ’yun. Bakit? Sobrang bagsak na kasi ang loob natin, kaya’t ang kaya na lang natin sigurong i-pray ay, “Tulungan Ninyo ako, Lord!” At kahit nakapag-pray ka na, parang walang nagbago. Paano natin palalakasin ang loob natin habang hinihintay ang sagot sa panalangin natin?

Balikan natin ang mga ginawa ng Diyos para sa Kanyang bayan na nakasulat sa Bible. Masdan mo kung paanong iniligtas Niya ang mga Israelita kahit pasaway at reklamador sila. Tingnan mo naman ang iyong nakaraan, sa mga araw na iniligtas ka Niya at nag-provide Siya. Ikuwento mo lahat sa Kanya sa panalangin. Tapos, hilingin natin tulad ni Habakuk, “Ulitin ninyo sa aming panahon ang mga dakilang bagay na ginawa ninyo noon.” Kapag ginawa natin ito, kinikilala natin na hindi Siya nagbabago at nagtitiwala tayo sa Kanya at sa Kanyang kalakasan, kabutihan, at pagmamahal sa atin. At dahil sa pananalig nating ito, nahihiling natin sa Kanya na ulitin Niya ang Kanyang pagliligtas at pagpro-provide. 

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, naaalala ko pa noong iniligtas Ninyo ako at nag-provide kayo. Namamangha ako sa ginawa Ninyo noon. Walang katulad din ‘yung ginawa Ninyo para sa Israel na bayan Ninyo. Ngayon, Lord, may pinagdadaanan po ako. Lord, nagtitiwala ako na uulitin Ninyo ang Inyong kahanga-hangang pagliligtas at pagpro-provide. Kayo lang po ang aking pag-asa at sinasandalan. Kayo lang po ang aking takbuhan sa oras ng kagipitan. Iligtas po Ninyo ako at nang makilala Kayo ng mga nasa paligid ko na silang saksi sa Inyong kadakilaan. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Ilista mo sa iyong Prayer List ang mga answered prayer at iba pang pangyayari sa buhay mo kung saan nag-save, nag-provide, o nag-guide si Lord para dalhin ka sa kinaroroonan mo ngayon. Kapag nanghihina ang loob mo, balikan mo ang Prayer List at tingnan kung gaano naging mabuti ang Panginoon sa iyo.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

11 + 12 =