17

OCTOBER 2021

Maling Pagmamahal

by | 202110, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
Narrated by Alex Tinsay & Written by Timmy Yee

Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian

1 Timoteo 6:10

Mahaba ang pila ng mga nag-aapply magtrabaho sa abroad. Isa ang kaibigan ni Tim sa mga nakipagsapalarang magtrabaho sa Dubai. Matagal nang hindi nakakausap ni Tim ang kanyang kaibigan. Sabi noon ng kanyang kaibigan, dalawang taon lang siyang magtatagal doon. Pero ika-siyam na taon na niya roon, at sa Facebook na lang sila nagkikita. May naipundar na siyang bahay at lupa, pati kotse at ilang ari-arian, kaya akala ni Tim ay uuwi na siya.

Nang kumustahin ni Tim sa kanyang kaibigan ang mag-ina nito habang sila ay nagcha-chat, hindi ito agad sumagot. After five minutes, saka ito sumagot ng, “Hiwalay na kami.” Inamin nitong naging mahina siya kaya nagkasala siya. Masyado rin siyang nag-focus sa mga pangarap at nakalimutan niya ang tunay na rason kung bakit siya nag-abroad.

Hindi masamang maghangad ng mas mabuting trabaho na may mas malaking kita para sa ikabubuhay ng ating pamilya. Pero kung mas mamahalin natin ang pera at kayamanan, maaari tayong mahulog sa maraming tukso. Ipinaalala ni Apostle Paul ang kahalagahan ng pagiging kontento (1 Timoteo 6:8). Hindi masama ang pera, pero ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan (6:10). At gaya ng paalala ni Paul kay Timothy noon, isang mabisang paalala pa rin sa atin ngayon ito: ang Diyos ang masaganang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan natin para tayo masiyahan (6:17). Halika kaibigan, manalangin tayo.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoong Jesus, alam Ninyo ang pangangailangan ko at ng pamilya ko. Kayo lang ang tanging makakatugon sa lahat ng pangangailangan namin. Salamat na hindi kami magkukulang dahil Kayo ang Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng bagay.

APPLICATION

Ipagpasalamat sa Diyos ang anumang meron ka ngayon. Ilista sa iyong Prayer List ang lahat ng iyong kailangan sa linggong ito. Manalangin nang may pagtitiwala na ipagkakaloob ito ng Diyos na masaganang nagbibigay na lahat ng ating pangangailangan.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

5 + 5 =