22

DECEMBER 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Sonjia Calit & Written by Thelma A. Alngog

Dati, kayo’y nasa kadiliman, ngunit ngayo’y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo’y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag.

Mga Taga-Efeso 5:8

Kinilala si Francisco Estanislao ng San Fernando, Pampanga na unang Pinoy na gumawa ng parol noong 1908. Ang parol niya ay hugis bituin, o star na may limang sinag. Ang parol ay karaniwang hugis star bilang pag-alala sa star of Bethlehem na gumabay sa mga pantas ng bisitahin nila ang batang si Jesus. Ngayon, tuwing nalalapit ang Kapaskuhan, marami tayong makikitang mga nakasabit na parol sa mga bahay at iba pang establishments. Karaniwang may mga kumukuti-kutitap na ilaw at nagniningning ang mga parol. Hindi maipagkakailang Pasko na nga.

Si Jesus, na Siyang ipinagdiriwang natin tuwing Pasko, ang Siya ring Light of the world. Tuwing makakakita tayo ng parol, maalala sana natin si Jesus at ang tagubilin para sa mga iniligtas Niya. “Dati, kayo’y nasa kadiliman, ngunit ngayo’y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo’y nasa Panginoon” (Mga Taga-Efeso 5:8). Ang lahat ng tao ay nabubuhay sa kadiliman dahil sa kasalanan. Ngunit kung tayo ay tatalikod sa kasalanan at mananampalataya kay Jesus bilang Tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, ililipat tayo ni Jesus sa kaliwanagan. At bilang tagasunod ni Jesus, ang bawat nilalang Niya ay magsisilbing ilaw sa sanlibutan, mamumuhay nang nararapat sa mga taong nasa liwanag.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Thank You, Jesus because you are the Light of this world. Salamat na iniligtas Ninyo kami sa kasalanan at inilipat sa kaliwanagan. Teach us to obey and understand how to live in Your light para kami rin ay magliwanag sa iba.

APPLICATION

Kung pinagsisihan mo na ang mga kasalanan mo at tinanggap mo na si Jesus bilang Tagapagligtas, lagi mong basahin ang Salita ng Diyos upang maliwanagan ka kung paano mamuhay sa Kanyang liwanag.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

6 + 10 =