14

OCTOBER 2021

Mapagkakatiwalaan Ka ba sa Pera?

by | 202110, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
Narrated by Erick Totanes & Written by Sheena Ferrer

Sinabi sa kanya ng panginoon, Magaling! Tapat at mabuting lingkod! Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga.

Mateo 25:21

Kapag binigyan ka ng isang milyon, ano ang una mong gagawin?

Ano ang una mong bibilhin?

Ise-save mo ba ito sa bangko? Mag-i-invest ka ba sa stocks? O bibili ka ng mamahaling damit at sapatos?

Para sa iba, mahirap mag-isip kung paano gagamitin ang ganito kalaking pera, hindi ba?

Ayon sa talinhaga tungkol sa tatlong alipin na mababasa sa Mateo 25:14-26, may isang taong maglalakbay sa malayo kaya ipinagkatiwala niya ang ari-arian niya sa kanyang tatlong tauhan. Binigyan niya ang tatlo ng salaping ginto ayon sa kakayahan ng bawat isa. Nang magbalik siya, ikinatuwa niya ang dalawang tauhan na naparami ang halagang ipinagkatiwala sa kanila. Ginawa niya silang tagapamahala. Ngunit nagalit siya sa tauhang ibinaon lamang sa lupa ang salaping gintong ipinagkatiwala sa kanya.

Just like the three servants, binigyan din tayo ni God ng assignment na i-manage ang ating resources according to our own abilities. At kapag naging faithful tayo sa paghawak ng maliliit na bagay, pagkakatiwalaan din Niya tayo sa malalaking bagay.

Everything that you have right now—your money, your house, all of your properties—they’re all His. At ipinagkatiwala Niya sa ‘yo ang resources na iyan para gamitin at palaguin mo para sa iyong kapakinabangan at ng ibang tao. Higit sa lahat, para sa ikaluluwalhati Niya.

Remember, we are accountable to the Lord for the use of His resources, so let’s be good stewards of His blessings.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, thank You for entrusting Your resources to me. Maraming salamat, Panginoon, for blessing me much more than I deserve. Please help me become a good steward of your resources. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

List down the things that God has blessed you with. One by one, as you list down each item, thank the Lord for entrusting to you these resources. Isiping mabuti kung paano mo magagamit ang mga ito sa pinaka-produktibong paraan.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

4 + 4 =