15

OCTOBER 2021

Share with family and friends
Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Honeylet Venisse A. Velves

Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan.

Santiago 1:17a

Maituturing na isang independent woman si Mich. She is used to doing everything on her own. Mahilig din siyang manlibre sa kanyang mga kaibigan lalo na kapag pay day. Apparently, may isang bagay siyang hirap gawin. Ito ay ang tumanggap ng regalo at tulong galing sa iba. Kadalasan, kapag may natatanggap siyang regalo, ibibili rin niya ang giver nito in exchange for what she received. Wala namang masama sa ginagawa ni Mich. But deep down, she knows that she reciprocates dahil ayaw niyang magkaroon ng utang na loob.

Madalas nating marinig ang kasabihan na “It’s better to give than to receive” at totoo naman ito dahil si Jesus mismo ang nagsabi nito (Mga Gawa 20:35). At siguro, masyado tayong naka-focus sa kasabihang ito kaya sometimes may nakakalimutan tayo tungkol sa pagtanggap ng pagpapala. 

Una, whenever we receive an act of service or a tangible gift, it’s a reminder that it is God who sends people to bless us. Kapag nakakatanggap tayo ng regalo o tulong mula sa ibang tao, remember that these things actually came from God. “Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos” (Santiago 1:17). Kapag tinanggihan natin ang mga ito, si God din ang tinatanggihan natin. But if we receive it with a grateful heart, it is a manifestation of our humility and gratitude to God.

Second, receiving a gift or help from others also gives others the opportunity to be blessed. Those people who bless us will be blessed by God. Halimbawa, sinabi ng Diyos kay Abraham na pagpapalain Niya ang magpapala kay Abraham (Genesis 12:3). Kaya, kung tatanggapin natin ang tulong mula sa ibang tao, si God ang magbe-bless sa kanila in greater measure.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, salamat na ang lahat ng ibinibigay Ninyo sa akin ay good and perfect. Thank You also for sending people to bless me everyday. Give me a heart that knows how to receive blessings and be grateful for them. Patuloy rin Ninyong pagpalain ang mga taong ginagamit Ninyo para i-bless ako. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Today, when someone gives you a gift or help, thank the person and pray for him or her. Consider paying it forward to make someone happy.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

14 + 10 =