3

NOVEMBER 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Mari Kaimo & Written by Thelma A. Alngog

Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng ama! Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga ang totoo.

1 Juan 3:1

Isang Canadian-Pinoy na nagngangalang Abraham Reyes ang nagmana sa kanyang tiyahin ng pinaniniwalaang pinakamalaking perlas sa buong mundo, na may timbang na 27 kilo at kasing-laki ng isang baby. Maaari itong magkahalaga ng 60 to 90 million dollars. Napakahalaga ng pearl na ito! It is very rare and is so far the most expensive.

Pero gaano man kahalaga ng pearl na ito, para sa Diyos, mas mahalaga tayo sa Kanya. Tayong mga tao ay kakaiba sa lahat ng Kanyang nilikha. God formed us and that’s what made us worthy. At isipin mo ito, maging nang magkasala ang tao, dahil napakahalaga natin sa harap ng Diyos, ibinigay Niya ang kaisa-isa Niyang anak na si Jesus para tubusin tayo sa ating mga kasalanan through His death on the cross. Kung paniniwalaan mo ito at pagtitiwalaan si Jesus bilang Tagapagligtas, mararanasan mo ang pambihirang pag-ibig at pagpapahalaga ng Diyos sa iyo.

Duda ka pa ba sa iyong halaga? Pakinggan mo ang sabi ng 1 Juan 3:1: “Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga ang totoo.” Para sa Diyos, ang halaga mo ay higit na malaki—di hamak na mas malaki sa halaga ng pinakamahal na perlas sa mundo.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Dear God, salamat na ipinagkaloob Ninyo ang Anak Ninyong si Jesus para tubusin ako sa kasalanan. I believe that I am your child at kinikilala ko na mahalaga ako sa Inyong paningin at mahal Ninyo ako. Salamat sa napakalaking pag-ibig Ninyo kaya pinatawad Ninyo ang lahat ng aking pagkakamali. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Show others that they are valuable. Try to visit the senior citizens in their residences, the orphans, or a disabled person. Ask God for the grace to love the unlovable, and to help the helpless para makita nila na sila ay tunay na mahalaga at mahal ng Diyos.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

4 + 3 =