16

JULY 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Icko Gonzalez & Written by Michellan Alagao

At nagsalita si Pedro, Ngayon ko lubusang naunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid, kahit tagasaan mang bansa.

Mga Gawa 10:34-35

Sa panahon ngayon, sanay tayong makakita ng mga tao na gumagamit ng priority lane o nakararanas ng special treatment. Madalas, sila ‘yung PWDs, senior citizens, o mga buntis. Tama naman na mabigyan sila ng priority sa mga pila at public transportation dahil hindi madali para sa kanila ang tumayo o maghintay nang matagal.

Pero may mga tao na nakakatanggap ng special treatment na hindi naman dapat. For example, may isang taong pumasok sa isang restaurant. Hindi siya pinansin ng guard dahil naka-shorts at tsinelas lang siya. Habang naghihintay siya ng table, may pumasok na foreigner na ganoon din ang suot—shorts at tsinelas. Pero todo ngiti at friendly ang pagbati at pagsalubong ng guard doon sa foreigner!

In today’s verse, napaka-surprising siguro ang sinabi ni Pedro sa mga taong nakikinig. Akala kasi dati ng mga Judio, sila lang ang pinaboran ng Diyos, at ang mga hindi Judio—o Gentiles—ay never na papaboran ng Diyos. Pero mali sila. Walang itinatangi ang Panginoon natin! Hindi Niya tinitignan ang kulay ng mata o balat natin. Lahat tayo—Filipino, American, Chinese, o kung anumang nationality—ay mahal ng Panginoon. Namatay si Jesus para sa lahat ng lahi at ililigtas Niya ang sinumang sasampalataya sa Kanya (Juan 3:16).

Lord, Kayo po ang lumikha sa lahat ng tao sa mundo. Tulungan po Ninyo ako na ma-appreciate ang iba’t-ibang nationalities that You have made and not to esteem one over the other. Dalangin ko rin na marinig ng lahat ang Gospel at tanggapin Kayo, Jesus, ng mga tao as their Savior.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, Kayo po ang lumikha sa lahat ng tao sa mundo. Tulungan po Ninyo ako na ma-appreciate ang iba’t-ibang nationalities that You have made and not to esteem one over the other. Dalangin ko rin na marinig ng lahat ang Gospel at tanggapin Kayo, Jesus, ng mga tao as their Savior.

APPLICATION

Minsan, meron pa rin tayong stereotypes tungkol sa mga taga-ibang bansa, tulad ng America, Japan, o China. This week, pumili ka ng isang bansa at mag-research tungkol sa mga tao dito. Kung may kilala ka na galing sa bansang iyon, kausapin mo siya. Get to know what that person is really like upang matanggal sa iyong isipan ang mga maling paniniwala o bias. Isama mo sa iyong Prayer List ang napili mong bansa at mga tao roon. 

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

12 + 5 =