12

JULY 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Sonjia Calit & Written by Thelma A. Alngog

Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din Niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. 

Mga Awit 103:12

During Science Week sa isang private school sa Quezon City, nagkaroon ng contest  sa pag-alis ng matinding mantsa sa white T-shirts ng high school students. Tatlong team ang natirang nag-compete. Ang Brand A ng unang team ang nakapagpatanggal ng mantsa, pero mas higit na nakapagpatanggal ng mantsa ang Brand B ng ikalawang team. Ang Brand C ng ikatlong team ay pinuri ng judges at pinalakpakan na may kasamang hiyawan ng audience dahil pinakamabisa, pinaka-nakapagpaputi, at nakapagpatanggal ng matinding mantsa ang brand nila.

Ang mantsa o stain ay maihahalintulad sa mga pagkakamali at pagkakasala natin sa buhay. Ang mga ito ay mga kasalanan na pilit nating itinatago sa mga mahal natin sa buhay, o di kaya ay mga pagkakamaling pilit nating itinatama sa sarili nating paraan. Si Haring David ay iginagalang ng kanyang mga nasasakupan pero bumagsak din siya sa kasalanan. Sinipingan niya si Bathseba, ang asawa ng kanyang sundalong si Urias (2 Samuel 11). Hindi lang iyon, pinapatay pa niya si Urias. Ang dati niyang puting damit ay namantsahan ng kasalanan.

Siguro may struggles ka rin laban sa mga tukso at kasalanan. Alam mo ba na may mabisang nakakapagpaputi ng mga karumihan natin? Siya ay si Jesus, ipinako at namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Tinubos Niya tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang banal na dugo. Hinihintay na lamang ng Diyos ngayon na aminin natin ang ating mga kasalanan at pagsisihan. “If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness” (1 John 1:9 NIV). No more mantsa!

Sa harap ni Propeta Nathan, inamin ni Haring David ang kanyang nagawang kasalanan at pinagsisihan. Naranasan niya ang pagpapatawad ng Diyos kaya niya nasabing, “Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din Niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan” (Mga Awit 103:12).

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Diyos na mahabagin, ako po ay nagpapakumbaba sa Inyo. I confess that I have sinned. Hindi ko kayang linisin ang sarili ko, pero Kayo, Jesus, ang nag-alis ng mga kasalanan ko. Tinatanggap ko ang pagpapatawad at paglilinis Ninyo sa akin. Change me continually from glory to glory, in Your most precious blood. Amen.

APPLICATION

Isulat sa isang malinis na papel ang lahat ng kasalanan na gusto mong mapagtagumpayan. Pagkatapos lagyan ng malaking X sa ibabaw nito at isulat ang mga salitang “PAID BY THE BLOOD OF JESUS”. I-claim mo na bayad na ang lahat ng kasalanan mo by the blood of Jesus. It is done on the cross! Let this truth empower you to overcome sin and walk in righteousness.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

6 + 10 =