14

AUGUST 2021

O Be Careful Little Eyes What You See

by | 202108, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated & Written by PMV Clapano

Kalooban ng Diyos na kayo’y magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Tayo’y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan.

1 Mga Taga-Tesalonica 4:3, 7

Pamilyar ka ba sa awiting “O Be Careful Little Eyes What You See? Luma ngunit kilalang children’s Bible song ito na itinuturo hindi lang sa Christian churches kundi pati na rin sa schools. Amazingly, the message of the song still applies sa generation natin ngayon.

We have entered a digital era kung saan lahat ng kailangan at hinahanap mo, one click away na lang dahil sa Internet. One click away to get that dress you’ve been saving up for, that shoe style na trending ngayon, that discounted flight to Japan, that online series you’ve been waiting for, and that one pop-up on the screen that caught your eye. Sa simula, iniiwasan mo ang pop-up but something in that image attracted you into checking it further. After all, hindi naman masamang silipin ang laman ng website. Silip lang naman. But one look got you hooked. You found yourself visiting that site over and over again. You felt the adrenaline rush sa tuwing may bagong uploaded video and you watched it. Then, you started acting out what you saw. You know it’s wrong but you can’t stop. All you can say after watching it and feeling guilty was, “Ooops, I did it again.”

You know what? Addiction to pornography or any kind of addiction is not the will of God for you. Ang kalooban Niya sa iyo ay kabanalan sapagkat Siya ay Diyos na banal (Levitico 20:7-8; Pahayag 4:8). Kaya Niya tayo pinag-iingat sa mga pinipili nating makita dahil ang mata ang ilaw ng ating katawan at ang nais ni Jesus ay maging malinaw ang ating paningin sa tama at mali (Mateo 6:22-23).

You may be feeling satisfied whenever you’re watching that porn video but all it can give you is temporary satisfaction and guilt in the end. Only Jesus can satisfy you fully (Mga Awit 34:8). Nais ka Niyang iligtas mula sa adiksyon, bigyan ng kapangyarihan upang mamuhay nang may kabanalan, at palayain sa guilt na nasa iyong puso (2 Timoteo 1:9-10). It is never too late to turn away from that addiction. Turn your eyes to Jesus.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, alam Ninyo kung nagagamit ko ang aking mga mata sa kahalayan. Tinatalikuran ko ang anumang uri ng kahalayan. Naniniwala akong Kayo lang ang makakapagpalaya sa akin mula sa adiksyon. Nais kong makilala pa Kayo at makita ang magandang plano Ninyo para sa akin. Salamat dahil binibigyan Ninyo ako ng kapangyarihan na mamuhay nang banal. Maging mahirap man ang proseso ng pagbabago, nagtitiwala ako sa biyaya Ninyo. Amen.

APPLICATION

If you are struggling with pornography, pray for God to help you confess that addiction to your most trusted friend o i-click mo ang “Chat with Us” kung gusto mong may makakausap tungkol dito. Or if you know someone who is struggling with pornography, encourage that someone at i-share mo rin sa kanya ang devotional na ito by clicking the Share button.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

15 + 15 =