24

JULY 2021

Say NO to Evil Words

by | 202107, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
Narrated by Binoy Sadia & Written by Yna Reyes

Ang labi ng walang Diyos, sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa.

Mga Kawikaan 11:9

Evil words are like weapons of destruction. Kung paanong winasak ng mga baril at bomba ang Marawi, ganoon din wawasakin ng mga bulgar na salita ang kinabukasan, hindi lamang ng isang tao, kundi ng ating bayan.

Malaking paninira ang ginagawa ng mga labi ng walang Diyos sa ating bayan, lalo na’t sila’y nasa posisyon ng kapangyarihan. Ano ang maaaring gawin ng mga matuwid na Pilipino?

Bukod sa ipanalangin na mabago ang labi ng mga taong tila walang Diyos at pinipili ang “daan patungo sa kapahamakan” (Mateo 7:13), may magagawa pa tayo para iligtas ang ating kapwa mula sa mapanirang labi, lalong-lalo na ang mga kabataan.

Una, ituro at itaguyod natin ang fear of the Lord sa ating young people. “Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ang pagkilala sa Banal na Diyos ay may dulot na kaalaman” (Mga Kawikaan 9:10). Words of life come from those who have a personal knowledge of the Word of Life.

Second, we can show them a better way by being gentle and pleasant with our words. Salungat sa vulgar words na nagpaparumi ng isip at nagpapaitim ng puso, “ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay” (Mga Kawikaan 15:4). Salungat sa evil words, which are like weapons of destruction, ang “kaaya-ayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan” (Mga Kawikaan 16:24).

Third, we can respond as responsible Filipinos. Kung nababahala tayo sa negative effects ng vulgar words na naririnig ng mga kabataan from our public officials and other people, bakit hindi natin i-raise ang concern natin with our pastor, or with a group of Christian friends? Together, we can think of concrete steps of action to counter the harm caused by the abusive language. As a church, maaari nating i-raise ang concern natin sa mga kinauukulan. We can call them out, speaking the truth in love (Mga Taga-Efeso 4:15).

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoon, protektahan po Ninyo ang young people namin sa masamang impluwensiya ng mga mapanirang labi. Bigyan po Ninyo kaming mga Cristiano ng dunong at tapang na iligtas sila sa kapahamakang dulot ng mga bulgar at malisyosong salita at gawa. Amen.

APPLICATION

Which of these action steps ang maaari mo nang simulan ngayon? Huwag kalimutang mag-swipe left para pumunta sa iyong Prayer List at ipanalangin ang bagay na ito.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

2 + 2 =