25

JULY 2021

Ang mas Mabuti Kaysa sa Paggawa ng Mabuti

by | 202107, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Gutch Gutierrez & Written by Precious Marian Calvario

Sinabi ni Samuel, Akala mo ba’y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa.

1 Samuel 15:22

Malinaw ang bilin ni Yahweh kay King Saul through Prophet Samuel: Lipulin ang lahat ng Amalekites at patayin maging ang lahat ng hayop nila. Kaya ganoon na lang ang pagkadismaya ni Samuel nang suwayin ni King Saul ang utos ni Yahweh. Hindi niya pinatay si Haring Agag at ang magagandang baka, tupa, at iba pang matatabang hayop. Ikinatwiran niya na gagamiting handog ang mga hayop kay Yahweh (1 Samuel 15:1-8).

Pero sinabi ni Samuel kay Saul, “Akala mo ba’y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa” (1 Samuel 15:22). Sa unang tingin, mukhang noble naman ang purpose ni Saul sa hindi pagpatay sa kanilang enemy at mga hayop nito. Pero sa pagsuway niyang ito, hindi niya binigyan ng paggalang ang Diyos. Binalewala niya ang clear and specific na utos ng Diyos. Nag-assume siya na mas tama ang sarili niyang decision at hindi ang judgment ng Diyos.

Kung minsan gumagawa tayo ng mga bagay na sa tingin natin ay mabuti o magbibigay ng honor sa Diyos. Pero tandaan natin na mas wise na bago tayo gumawa ng anumang bagay, pakinggan muna nating mabuti ang instructions sa atin ng Diyos. The Bible shows us God’s will at andiyan din ang Holy Spirit to guide us. Magpapasakop tayo sa Panginoong Jesus at tuturuan Niya tayong sumunod sa kalooban ng Diyos.

 

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoong Jesus, nagpapasakop po ako sa Inyo. Holy Spirit, please guide me. Gusto ko pong sumunod sa Inyo. Tulungan Ninyo akong maging sensitive sa Inyong leading at bigyan po Ninyo kami ng pusong bukas sa pangaral at masunurin sa Inyong Salita. Sa ngalan ni Jesus, Amen.

APPLICATION

As you pray and read the Bible, bantayan kung may mababasa kang instruction ng Panginoon. Spend some moments of silence at makinig sa still, small voice ng Holy Spirit. Ipapakita Niya kung paano mo ipapamuhay ang utos at habilin ng Diyos na mababasa mo.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

5 + 7 =