21

JANUARY 2022

Share with family and friends
Narrated by Lara Quigaman & Written by Joshene Bersales

Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak.

2 Pedro 3:9

In some music sheets, may makikita kang abbreviation na D.S. o kaya ay symbol na parang letter S, pero may slash sa gitna at dalawang dots. This symbol is called dal segno, which comes from the Italian phrase “from the sign.” Ginagamit ito para sabihan ang musician to go back, or to repeat a set of notes mula sa sign na ito.

Para ka bang musician na nakakakita ng dal segno sa music sheet? Every start of the year, sinasabi mo sa sarili mo na magbabago ka na. You prepare a list of New Year’s resolutions para tulungan ka sa iyong journey to a better version of yourself. Pero ilang linggo pa lang, you already find yourself going back to your old ways. At magpapatuloy ito for the rest of the year, until mag-New Year na naman and you promise yourself again that you will change.

Nakakapagod, ‘di ba? ’Yung pabalik-balik tayo sa old habits natin, and maybe old sins, too. Pero hindi napapagod sa atin si Lord. Tingnan kung paano hindi sinukuan ni Jesus si Peter, kahit paulit-ulit itong nagkakamali — tulad nang tumanggi siyang hugasan ni Jesus ang kanyang mga paa (John 13:6–9), o nang idineny niyang kilala niya si Jesus sa courtyard ng high priest’s house (Luke 22:54–62). Paulit-ulit binigyan ni Jesus si Peter ng bagong pagkakataon, even commissioning him to feed His sheep (John 21:15–19).

May this serve as an encouragement for us this New Year, if we ever find ourselves going back to our old ways after promising to change for the better. Handang magpatawad ang Panginoon. Handa Siyang bigyan tayo ng second, third, and infinite chances — to repent, turn from our sins, and follow Him.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Jesus, You are the Lord of infinite chances. Salamat dahil hindi Ka napapagod magpatawad at magbigay ng second chances sa akin. This New Year, tulungan Mo po akong baguhin ang habits that do no please You.

APPLICATION

Gumawa ka ba ng New Year’s resolutions? Bakit hindi mo na lang isulat ang verses na makakatulong sa iyo to obey the Lord? Here are some suggestions to get you started: John 14:23, Deuteronomy 28:1, James 4:7.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

10 + 14 =