10

OCTOBER 2021

Share with family and friends
Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Thelma A. Alngog

Sinasabi niya, Ihinto ang labanan, ako ang Diyos, dapat ninyong malaman, kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutang pinakadakila. 

Mga Awit 46:10

Ang karaniwang oras ng ating pagwo-work ay tumatagal lang ng 8 oras sa isang araw, at karaniwan lang din na nag-uumpisa ito mula alas-8 ng umaga hanggang sa alas-4 o 5 ng hapon. Meron ding nag-oovertime at nage-graveyard shift.

Pero para sa mga jeepney, bus, taxi, or Grab drivers, marami sa kanila ang lumalampas sa takdang oras ng pagmamaneho para maka-quota sa kanilang boundary. Mahalaga sa mga driver ang pagpasada araw-araw, pero marami sa kanila ang tumitigil sa pagpasada tuwing may laban sa boksing si Manny Paquiao. “Stop na muna sa pasada,” iyan ang madalas nilang sinasabi para mapanood ang pambansang kamao kahit may hinahabol silang pang-boundary.

Kung busy ka sa work, may patong-patong na deadlines, o kailangang mag-overtime, nagagawa mo pa bang mag-stop muna at mag-pray kay God? Sa Mga Awit 46:10, pinatitigil ng Diyos ang mga nakikipagbaka para kilalanin na siya ang katas-taasan at pinakadakila sa lahat. Sa gitna ng araw-araw mong pakikibaka sa trabaho at mahihirap na sitwasyon, try mong magtime-out muna, be silent, and listen to God.

God commanded the writer of Psalm 46 to “be still.” David is an example of someone who was always in trouble and engaged in war, and he often stopped to be still before God. Para kay David, mahalagang manalangin tuwing may pakikibaka. Kaya sa kalagitnaan ng iyong pagka-busy sa anumang bagay, stop cramming! Chill ka lang. Seek God first, pray, and see God make everything fall in their perfect places. Stop na muna tayo at manalangin.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, thank You for reminding us that even when we are busy, we need to stop and know that You are our God. Kinikilala namin na Kayo ang kataas-taasan sa lahat ng bansa. Be in control of our lives and our country. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Wake up each day acknowledging who God is in your life. Stop complaining and overcome your fears by believing na kasama mo ang Diyos  sa lahat ng iyong haharapin sa maghapon, gaano man ito karami o kabigat. Pray for your concerns in your Prayer List first whenever you have the chance.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

6 + 9 =