11

OCTOBER 2021

Share with family and friends
Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Deb Bataller

Sumagot siya, “Halika.” Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. 

Mateo 14:29

Lahat tayo, gustong makakita ng milagro. Pero alam mo bang may higit pang mainam kaysa sa makapanood o makakita ng isang milagro? Alam mo bang ikaw mismo, puwedeng maka-experience at makatanggap ng milagro?

Ganito ang nangyari kay Peter. Si Peter ay isa sa 12 disciples ni Jesus. Simula nang naging follower siya ni Jesus, marami na siyang nasaksihan na mga milagro. Nakita niya kung paano pinagaling ni Jesus instantly ang bulag, lumpo, at buhayin ang patay. Nasaksihan niya rin kung paano nagpalayas ng masasamang espiritu si Jesus. Pati ang limang tinapay at dalawang isda, nakita niya kung paanong pinarami ni Jesus kaya nakakain ang mahigit 5,000 tao.

Amazed na amazed si Peter kay Jesus at sa mga milagrong nakikita niya. Kaya naman nang dumating ang pagkakataon, hindi na pinalagpas ni Peter na siya na mismo ang makaranas at makatanggap ng miracle. Sa Matthew 14:22-27, mababasa natin ang kuwento kung paanong lumakad si Jesus sa tubig habang ang mga disciple ay nasa bangka. Nang malaman ni Peter na si Jesus iyon, sinabi niya, “Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, hayaan mong ako’y pumunta sa iyong kinaroroonan diyan sa ibabaw ng tubig.” At sumagot si Jesus, “Halika.”

Naganap ang pinaka-aasam ni Peter na milagro. “Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus” (Mateo 14:29). Habang ang ibang disciples ay takot na nanatili sa bangka, matapang na umalis sa bangka si Pedro at naglakad sa tubig. True enough, naranasan niya ang milagro. Nakalakad siya sa tubig! Amazing! Hindi ba higit na nakakamangha kung ikaw mismo ang makaranas nito kaysa manood ka lang habang nangyayari ito sa iba?

What made Peter different from the rest was his faith that because of Jesus, he can also experience the miracle of God. Peter did not just watch from the sidelines. He exercised his faith, boldly asked Jesus, and stepped out of his comfort zone. And you can, too. All it takes is faith.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoon, gusto ko ring maranasan ang kapangyarihan Ninyo sa buhay ko. Give me faith to walk on water and experience your miracles in my life. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

May pangangailangan ka ba ngayon na parang imposibleng matugunan? Pera? Kagalingan? Favor? Come to Jesus and ask God for a miracle today.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

1 + 2 =