10

AUGUST 2021

The Battle is Not Yours

by | 202108, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Neil Barnes & Written by Olga Vivero

“Hindi na kayo kailangang lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo!”

2 Mga Cronica 20:17

Isang particular post sa Facebook ang tumawag sa pansin ng maraming netizens. Picture iyon ng isang papel na may nakasulat na “I am tired.” Sa tabi ng sentence ay halatang may natuyong patak ng luha. The photo received a lot of reactions and shares at maraming naka-relate dito.

Sometimes, we get into the same situations. Napapagod tayo physically and emotionally. We feel drained, and we lose the will to fight when we are faced with difficult problems. Pagod at kawalan ng pag-asa ang nagtutulak sa atin na sumuko.

In times when we are faced with battles that are bigger than what we can handle, panahon na para ibigay natin ito sa Panginoon. The Lord has not lost a single battle ever since. Kung Siya ang lalaban para sa atin, siguradong sure win!

Katulad na lang ng nangyari sa digmaan sa Edom noong Old Testament times. When a great army waged war against King Jehoshaphat of Judah, nagtanong sila sa Panginoon. Ito ang naging sagot ni Lord sa 2 Mga Cronica 20:17, “Hindi na kayo kailangang lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo!” True enough, while they were worshipping, mismong si Lord ang lumaban sa mga kaaway, and they gained victory (2 Mga Cronica 20:22-23).

Hayaan nating ang Panginoon ang lumaban para sa atin. Don’t be afraid because God will always be greater than anything we will ever face. During His earthly ministry, nagawa ni Jesus na labanan ang tukso ng demonyo at sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, He was able to finally destroy evil (Juan 16:11; Hebreo 2:14). Kung nagawa Niya ito, who then can stand against His awesome power?

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, I am tired of fighting. Isinusuko ko ang lahat ng problemang kinakaharap ko sa Inyong paanan. The battle is not mine, but Yours. Hinahayaan kong mabalot ang puso ko ng Inyong peace. I will continue to put my trust in You for I know You will never fail. Sa Pangalan ni Jesus, Amen.

APPLICATION

Sing along worship songs that declare God’s greatness and victory over all things.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

9 + 15 =