18

SEPTEMBER 2021

The First Christians

by | 202109, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Erick Totanes & Written by Michellan Alagao

Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia. Isang taon silang nanatili roon na kasa-kasama ng iglesya, at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia unang tinawag na Cristiano ang mga tagasunod ni Jesus.

Mga Gawa 11:25-26

Matagal na natin ginagamit ang word na “Christian” pero alam ba ninyo kung kailan ito unang ginamit? You can read about the first time the word “Christian” is used sa book of Acts 11:26—“Doon sa Antioquia unang tinawag na Cristiano ang mga tagasunod ni Jesus.” According to historical accounts, hindi ito compliment noong panahon na iyon. Masasabi natin na sarcastic o pang-asar ang label na Christian because the followers of Jesus were not accepted in the pagan city of Antioch.

Even now, in this modern day and age, Christians are sometimes mocked and looked down on. In extreme cases sa maraming bansa, persecuted ang mga Cristiano. But even in countries like ours, minsan, hindi maganda ang tingin ng iba sa mga Bible-believing, church-going followers of Jesus. Tinatawag silang conservative, boring, baduy, old-fashioned, at iba pa.

Are you a Christian? I am! If you are, let us not forget what it first meant to be a Christian, and that is, to be a disciple of Christ. To be a Christian is to be a follower of the Lord Jesus. There are times that we don’t say we are Christians. Quiet lang tayo. Pero alam mo ba ang sabi sa Hebreo 2:11? “Hindi ikinahiya ni Jesus na tawagin tayong mga kapatid.” What a privilege to be identified with Christ! What a privilege to be called a Christian. Huwag natin iyang kalimutan.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, remind me of what being a Christian really meansbeing a disciple. Hindi lang ito label; it is a lifestyle. Let me not be ashamed to be called a Christian even if the world laughs at me.

APPLICATION

Alamin natin ang ating Christian heritage. Ano ang mga ginawa at sinabi ng first Christians, ng mga disciples? This week, you can learn more about them by reading a few chapters every day from the book of Acts. You can also learn more about other Christian brothers and sisters by reading a book, such as a biography, about people of the faith. Visit your nearest Christian bookstore for books and recommendations.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

1 + 12 =