25

OCTOBER 2021

The Lord Hears Our Prayers

by | 202110, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Michellan Alagao

Ngunit tunay akong dininig ng Diyos, sa aking dalangin, ako ay sinagot.

Mga Awit 66:19

May isang investigator na nagtratrabaho sa isang Christian NGO na tumutulong sa mga kababaihan at batang inabuso. Nagkaroon siya ng isang kaso na medyo mahirap: ni-rape ng isang lalaki ang kamag-anak niyang batang babae. Bago pa ito mai-report sa pulis, nakapagtago na ang lalaki. Ilang taon na ang nakalipas pero hindi pa rin siya nahanap ng mga pulis. Ngunit umaasa pa rin ang batang babae at ang kanyang pamilya na isang araw, mahahanap ang lumapastangan sa kanya at maikulong ito.

Dalawa lang ang lead ng investigator: isang lumang picture ng lalaki at ang pangalan ng city kung saan siya huling nakita. Araw-araw, magmula nang i-accept ng NGO at i-assign sa investigator ang kaso, itinataas nila kay Lord ang kaso at ang pamilya na humihingi ng hustisya. Araw-araw din na umiikot ang investigator doon sa siyudad kung saan huling nakita ang lalaki. Pagkaraan ng ilang araw (at napakaraming prayers), halos mag-give up na ang investigator. Paano niya mahahanap ang lalaki? Ilang taon na ang lumipas at isang lumang picture lang ang meron siya bilang guide sa itsura ng lalaki. Paano kung nag-iba na ang itsura nito? Paano kung sa ibang lugar na siya nagtatago?

Isang araw, sumakay ng jeep ang investigator, pagod at nagdadasal nang tahimik matapos na naman ang isang buong araw na pag-iikot. Pagkaupo niya, napatingin siya sa taong nasa harap niya. Hindi siya makapaniwala. Ang lalaking hinahanap niya ang nakaupo mismo sa tapat niya, at suot pa ang t-shirt na nasa lumang picture! Sinundan niya ito pagkababa ng jeep at inalam ang address. Nahuli ang lalaki at kinasuhan ng rape. Kasalukyan siyang nakakulong.

Praise God! Tunay ang Panginoon. Noon at ngayon, He answers our prayers, and sometimes in amazing ways!

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, naniniwala po ako na naririnig Ninyo ang aking prayers. Thank You for giving me faith upang patuloy na manalangin araw-araw, lalo na kung hindi pa ako nakakakita agad ng resulta.

APPLICATION

Meron ka bang prayers na itinaas mo sa Panginoon noon ngunit itinigil mo nang itaas sa Kanya ngayon? Balikan ang iyong old prayers, at kung kailangan mo pa silang ipag-pray, muli mo silang ipanalangin sa Panginoon. Use your Prayer List and continue to pray.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

7 + 15 =