29

DECEMBER 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Lucille Talusan & Written by Lucille Talusan

Ngunit nang ang buhay nila’y naging matiwasay, muli silang nagkasala laban sa iyo, kaya’t pinababayaan mo silang muling matalo ng kaaway. Ngunit kapag sila’y muling nagsisi at humingi ng tulong, pinapakinggan mo sila mula sa langit at paulit-ulit mo silang inililigtas sapagkat ikaw ay mahabagin.

Nehemias 9:28

May isang misis na palaging binibigyan ng one more chance ang kanyang asawa na labas-masok sa rehab center. Kapag bagong labas ito ng rehab ay kitang-kita ang kanyang pagbabago. Pero pagkaraan lang ng ilang buwan ay balik na naman ang asawa sa pagsha-shabu.

Sa panlimang rehab, napagod na ang maybahay at gusto nang gumib-up. Mataimtim siyang nanalangin for wisdom. Tatanggapin pa rin ba niya ang asawa matapos nitong makumpleto ang rehabilitation program? What if hindi pa rin siya totally delivered from drugs?

Hanggang sa nabasa ng maybahay ang bahaging ito ng Nehemiah 9:28: “And when they cried out to you again, you heard from heaven, and in your compassion you delivered them time after time.”

Ang mga salitang “time after time” ang nangusap sa maybahay na tanggapin pa rin ang kanyang asawa at samahan ito sa pagbabagong-buhay dahil nagbalik-loob na siya sa Diyos. Na-realize niya na kailangan niya itong bigyan ng habag at pagkakataon “time after time.”

Maraming beses na sinubok ng mga Israelita ang pasensya ng Panginoon. Ilang ulit na sumuway sa Diyos ang mga Israelita at nakalimot sa mga biyayang natamasa nila, kaya hinayaan Niyang matalo sila ng kaaway. Ngunit sa tuwing sila’y nagsisisi at tumatawag sa Diyos ay paulit-ulit din silang inililigtas ng mahabaging Diyos (Nehemias 9:28). Hindi nauubos ang habag ng Diyos.

In the same way, paulit-ulit din nating bigyan ng pagkakataon ang mga taong nagbibigay sa atin ng problema. Hindi natin sila kayang baguhin, ngunit kaya natin silang ipanalangin na magbalik-loob sa Diyos. Ayon sa Mga Taga-Efeso 2:1-4, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig Niya kaya iniligtas Niya tayo sa pamamagitan ni Cristo. Sa ganyang paraan Niya ipinakita ang Kanyang grace and mercy sa atin.

Gayon na lamang ang pasasalamat ng maybahay na hindi siya gumib-up sa kanyang asawa dahil nagtuloy-tuloy ang pagbabago nito. Sa biyaya ng Diyos, never na ulit nag-drugs ang kanyang asawa. Magkakasama nilang tinatamasa ngayon ang mga pagpapala ng Panginoon sa kanilang pamilya.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, salamat na ang Inyong habag sa akin ay bago tuwing umaga. Turuan Ninyo akong maging mahabagin gaya Ninyo. Gusto ko ring bigyan ng chance na magbago ang mga taong sumusubok sa aking pasensya.

APPLICATION

Sino-sino ang mga taong sumusubok sa pasensya mo at nangangailangan ng iyong habag? Ipanalangin mo na makakilala sila kay Jesus at mabago ang kanilang mga buhay. Declare blessings sa buhay nila and do them acts of kindness. Mas maganda kung paulit-ulit.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

7 + 12 =