30

DECEMBER 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Mari Kaimo & Written by Precious Marian Calvario
At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay.”

Pahayag 21:4

Ang bawat pelikula ay may simula, gitna, at katapusan. Sa simula, nakikilala ang mga tauhan sa kuwento—bida, kontrabida, o maging mga bit player. Nalalaman ang kanilang pinanggalingan, katangian, at pati hugot sa buhay. Habang sa gitna naman ay nakikita ang mga struggle, conflict, at maging ang wins and losses ng bawat tauhan. Pero hindi lahat ng kuwento ay pare-pareho ang katapusan. May masaya, malungkot, at open-ended o bitin.

Ang buhay natin ay maihahalintulad sa isang pelikula. Isang mahalagang kuwento mula sa Panginoon. May romance, comedy, drama, suspense, at kung minsan, malungkot. Tayo ang mga tauhang gumaganap sa plot ng kuwento. Alam ng Diyos ang lahat ng mangyayari sa ating buhay at may pahintulot Niya. Bawat saya, lungkot, tuwa, luha, pagkabigo, at pagkapanalo natin ay nalalaman ng Panginoon. He’s got you covered.

Kaya makakaasa tayo na sa kabila ng pagkamatay ng pangarap, pagtangis sa pagkabigo, pagdadalamhati sa pagpanaw ng minamahal o paghihirap sa buhay, kasama natin ang Panginoon. Dahil ang pangako Niyang ending ay talaga namang kaabang-abang, “papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay.”

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, salamat dahil Kayo ang Diyos na may alam ng lahat. Sa Inyo nagmula, sa pamamagitan Ninyo nilikha, at sa Inyo rin magtatapos ang lahat. Bigyan Ninyo kami ng lakas ng loob at buksan Ninyo ang aming mga isipan para sa kabila ng lahat ay malugod naming mahintay ang araw ng Inyong pagbabalik at pagtupad ng Inyong pangako. Sa ngalan ni Jesus, Amen.

APPLICATION

Sabihin mo sa Panginoon ang pinagdadaanan mo ngayon. Basahin ang Pahayag 21 at magtiwala sa pangako Niya: “At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay” (v.4).

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

14 + 11 =