19

AUGUST 2023

Share with family and friends
Narrated by Celeste Endriga-Javier & Written by Celeste Endriga-Javier

Ang sa iyo’y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo’y sumumpa ay aking susumpain; sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain.

Genesis 12:3

Tinawag ng Panginoon si Abram to be the father of all nations. Sabi ni God sa kanya, “I will make you into a great nation, and I will bless you; I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you and whoever curses you I will curse” (Genesis 12:2–3). What a wonderful promise, ‘no? Pareho rin kaya ang pangako ni God for us? Is God going to bless us and protect us? E, paano kung nagkasala tayo, nag-disobey, lumihis ng landas? Sorry na lang, canceled na ang promise ni God for us! Ganun nga ba? Bago tayo mag-conclude, patuloy nating basahin ang story ni Abram.

Dahil nagka-famine sa Canaan, nagtungo silang mag-asawa sa Egypt. “Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, “Sarai, napakaganda mo. Kapag nakita ka ng mga Egipcio, sasabihin nilang asawa kita at papatayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti pa’y sabihin mong magkapatid tayo. Alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin” (Genesis 12:11–13). 

Sinunod naman ni Sarai ang self-preservation tactic ng kanyang asawa at nag-work naman, at least for a while. Binigyan pa nga ni Pharoah si Abram ng mga alagang hayop at mga alipin. But God inflicted Pharoah and his household with a wasting disease. When Pharoah learned that it was because he took Sarai who’s really the wife of Abram, pinalayas niya sila. Kahit nagsinungaling si Abram at napahamak si Pharoah, na-preserve pa rin ang kanilang buhay at nadagdagan pa ang kanilang ari-arian. It all goes back to Abram’s calling and God’s promise. He was called to be the father of all nations, and he needed his wife to get that mission done. With God’s calling comes God’s protection.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoon, salamat po for Your purpose for us. Even when we are not faithful, You are faithful to make sure our purpose is accomplished. Kahit po baluktot ang aming kaparaanan, itinutuwid Ninyo ito. Help us not to take advantage of Your grace because there are painful consequences of disobedience. Help us to spend time with You always so we may not lose our way. In Jesus’ name I pray. Amen.

APPLICATION

Isulat sa iyong journal ang three instances kung saan mo naranasan ang undeserved protection and blessing ni God. You can share it to our counselors by texting (+63)998-590-0620 or calling (+63)949-889-8138.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

6 + 3 =