31

DECEMBER 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Icko Gonzalez & Written by Celeste Endriga-Javier

Inyong alalahanin ang mga kamangha-mangha niyang gawa, ang matuwid na paghatol at gawang kahanga-hanga.

1 Mga Cronica 16:12

Eto na naman tayo, mga kababayan! Ilang oras na lang, countdown na naman. Sari-saring tradisyon at pamahiin ang nagaganap. May mga pamilyang naniniguradong sama-sama sila sa pagsalubong sa Bagong Taon. May naghahanda ng mga bilog-bilog na prutas at nagsusuot ng may polka dots para raw yumaman. Puno ang hapag-kainan para raw masagana ang darating na taon.  Pagsampa ng alas dose, pinapatalon ang mga bata para raw tumangkad. Magpapaputok sa labas ng bahay para palayasin daw ang malas.

Sa pagpasok ng Bagong Taon, matindi ang cultural pressure na kailangan ay masaya tayo, buo ang pamilya, at puno ang bulsa. Sa pagtatapos ng taong ito at bago magsimula ang bagong taon, bakit hindi natin ituon ang selebrasyon sa Panginoon? Sabi sa Kanyang Salita, “Lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya’y hingin, sa tuwina’y parangalan siya at sambahin. Inyong alalahanin ang mga kamangha-mangha niyang gawa, ang matuwid na paghatol at gawang kahanga-hanga” (1 Mga Cronica 16:11-12).

Bago maging napakaingay ng paligid, bakit hindi tayo manahimik at alalahanin natin ang mga nangyari sa taong ito na nagpapatunay sa kabutihan ng Diyos? Magpasalamat tayo at sambahin natin Siya dahil sa Kanyang naging katapatan sa atin. At hingin natin ang tulong Niya para maharap natin ang lahat ng responsibilidad at hamon ng bagong taon na puno ng pag-asa. 

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, buksan po Ninyo ang aming mga isipan para makita naming muli ang mga kahanga-hangang ginawa Ninyo sa taong ito. Sa mga pangyayaring naging dahilan ng aming kalungkutan o kasiyahan, pinupuri pa rin namin Kayo. Naniniwala po kami na Kayo po ay matuwid. You are our just and righteous Father. Kung paanong naging tapat Kayo sa amin sa taong ito, nagtitiwala kaming magiging tapat pa rin Kayo sa darating na taon.

APPLICATION

Ilista ang mga naging highlights sa iyong buhay sa taong ito. Pasalamatan ang Panginoon sa mabubuting pangyayari. Pasalamatan din ang mga taong naging bahagi ng buhay mo sa taong ito. And realize that the best part of ending the year is welcoming the New Year na kasama ang Panginoon!

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

1 + 8 =