God Telecom

God Telecom


Narrated by Honeylet Venisse Velves

Malungkot man o masaya, gaano man kababaw o kalalim ng ating pinagdaraanan, lahat ng ito ay gustong marinig ni God.

May Magandang Plano si Lord para sa Iyo

May Magandang Plano si Lord para sa Iyo


Narrated by Honeylet Venisse Velvez

Anuman ang season ng buhay na pinagdadaanan mo ngayon, isang bagay ang sigurado: laging maganda ang plano ng Diyos para sa iyo.

To Be Brave

To Be Brave


Narrated by Albino Sadia

Walang takot. Nagpapatuloy sa buhay. At mayroong pagtitiwala na ang Diyos Ama ang mag-iingat at magliligtas sa atin. Maaari tayong magtiwala at mapanatag dahil hindi Siya magpapabaya.

The One Who Leads the Leader

The One Who Leads the Leader


Narrated by Albino Sadia

Pero tandaan natin na ang confidence natin ay hindi sa limitado nating kakayahan, kundi sa Diyos na Makapangyarihan at Siyang mangunguna sa atin.